Основна слов’янська мова (словацька)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Залік
26.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112ФЛслц-11доцент ГІЛЕЦЬКА Зоряна
132ФЛслц-11ХОДА Лідія
2128ФЛслц-11доцент ГІЛЕЦЬКА Зоряна
232ФЛслц-11ХОДА Лідія

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є граматика словацької мови та основний лексико-комунікативний курс словацької мови. Метою викладання навчальної дисципліни “Основна слов’янська мова (словацька)” є ознайомлення  студентів з основною граматичною та лексичною базою словацької мови, що закладає підґрунтя для подальших глибоких знань з лінгвістичної теорії, необхідних для викладацької або перекладацької роботи. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основна слов’янська мова (словацька)” є висвітлення основ нормативної граматики словацької мови та опанування студентами тематичних лексико-комунікативних циклів. Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна пов’язана міждисциплінарними зв’язками з такими предметами: історія культури Словаччини, історія словацької літератури, словацький фольклор.

 Результати навчання:

 • знати: графіку та орфографію, специфіку артикуляції, нормативну граматику сучасної словацької літературної мови; основні тематичні лексико-комунікативні цикли;
 • вміти: граматично й орфографічно правильно писати словацькою мовою;правильно та вільно читати вголос, будувати правильні граматичні конструкції;читати і розуміти тексти різної складності, застосовувати навички двостороннього перекладу простих адаптованих текстів, а також складати елементарні фабульні усні та письмові повідомлення загально-побутового характеру.

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 28 травня

Дисципліна «Основна слов’янська мова (словацька)» (практичні заняття)

Викладач: доц. Гілецька Зоряна Ігорівна

тел. 0958312346 (час консультацій: 13.05.2020; 14.05.2020; 20.05.2020; 21.05.2020 – з 10.00 до 11.00)
email: zoriana.hiletska@lnu.edu.ua

13 травня 2020 р.
Тема практичного заняття: Дієприслівники (2 год.)

Онлайн-заняття (ZOOM)

 1. Правила словацькою мовою до теми.
 2. Вправи за підручником С.Пахомової, Я.Джоґаника «Словацька мова». Ужгород, 2008 + додатковий матеріал.
 3. Читати і перекладати текст ст.334-335. Вивчити невідомі слова. Вивчити невідомі слова з тексту.

13 травня 2020 р.
Тема практичного заняття: Модуль №1 (2 год.)

Онлайн-заняття (ZOOM)

14 травня 2020 р.
Тема практичного заняття: Модуль №2 (2 год.)

Онлайн-заняття (ZOOM)

14, 20 травня 2020 р.
Тема практичного заняття: Активні дієприкметники. Прийменники з просторовим відношенням. Словозміна нерегулярного дієслова jesť (6 год.)

Онлайн-заняття (ZOOM)

 1. Вивчити правила і відмінювання до теми.
 2. Виконати письмово вправи у зошиті для практичних занять за підручником С.Пахомової, Я.Джоґаника «Словацька мова». Ужгород, 2008: Впр. 1, 4, 7, 8, 9, ст. 341 – 345. Фото виконаних вправ надіслати на електронну пошту викладача.
 3. Виконати письмово вправу за підручником С.Пахомової, Я.Джоґаника «Словацька мова». Ужгород, 2008: Впр. 12, ст. 348.  Виконану вправу у форматі Word  надіслати на електронну пошту викладача.

21 травня 2020 р.
Тема практичного заняття: Пасивні дієприкметники минулого часу. Пасивний стан. Підрядне допустове речення. Прийменники з допустовим відношенням (4 год.)

Онлайн-заняття (ZOOM)

 1. Вивчити правила і відмінювання до теми.
 2. Виконати письмово вправи у зошиті для практичних занять за підручником С.Пахомової, Я.Джоґаника «Словацька мова». Ужгород, 2008: Впр. 1 – 5, 7, 8, ст. 354 – 357. Фото виконаних вправ надіслати на електронну пошту викладача.
 3. Виконати письмово вправу за підручником С.Пахомової, Я.Джоґаника «Словацька мова». Ужгород, 2008: Впр. 12, ст. 359.  Виконану вправу у форматі Word  надіслати на електронну пошту викладача.
 4. Читати і перекладати текст на ст. 360-361. Вивчити невідомі слова. Письмовий переклад частин тексту надіслати на електронну пошту викладача. /Гавриляк С.; Кононова Д. ст. 360; Недокус С.; Смольська Н. ст. 361/.

27 травня 2020 р.
Тема практичного заняття: Пасивні дієприкметники минулого часу. Пасивний стан. Підрядне допустове речення. Прийменники з допустовим відношенням.  Дієслівне керування. Іменники pluralia tantum. Уживання інфінітива. Віддієслівні іменники (4 год.)

Онлайн-заняття (ZOOM)

 1. Виконати письмово вправи у зошиті для практичних занять за підручником С.Пахомової, Я.Джоґаника «Словацька мова». Ужгород, 2008: Впр. 1, 4, 5, 7,  ст. 381 – 383. Фото виконаних вправ надіслати на електронну пошту викладача.
 2. Виконати письмово вправи за підручником С.Пахомової, Я.Джоґаника «Словацька мова». Ужгород, 2008: Впр. 2, ст.. 382; Впр. 12, ст. 385.  Виконані вправи у форматі Word  надіслати на електронну пошту викладача.
 3. Читати і перекладати текст на ст. 385 – 386. Вивчити невідомі слова.

28 травня 2020 р.
Тема практичного заняття: Дієслівне керування. Іменники pluralia tantum. Уживання інфінітива. Віддієслівні іменники (2 год.)

Онлайн-заняття (ZOOM)

 1. Виконати письмово вправи у зошиті для практичних занять за підручником С.Пахомової, Я.Джоґаника «Словацька мова». Ужгород, 2008: Впр. 6, 8, 9, ст. 383 – 385.

28 травня 2020 р.
Тема практичного заняття: Модуль №3 (2 год.)

Онлайн-заняття (ZOOM)

 

29, 30 квітня 2020 р.
Тема практичного заняття: Наказовий спосіб (6 год.)

Завдання на самостійне опрацювання:

 1. Вивчити правила і відмінювання до теми.
 2. Виконати письмово вправи у зошиті для практичних занять за підручником С.Пахомової, Я.Джоґаника «Словацька мова». Ужгород, 2008: Впр. 1 – 12, ст. 290 – 296;  Фото виконаних вправ надіслати на електронну пошту викладача до 30 квітня включно.
 3. Виконати письмово вправу за підручником С.Пахомової, Я.Джоґаника «Словацька мова». Ужгород, 2008: Впр. 13, ст. 296.

Виконану вправу у форматі Word  надіслати на електронну пошту викладача до 30 квітня включно.

 1. Читати і перекладати текст ст.296-297. Вивчити невідомі слова. Письмовий переклад тексту надіслати на електронну пошту викладача до 30 квітня включно.

30 квітня, 6 – 7  травня 2020 р.
Тема практичного заняття: Відмінювання іменників середнього роду типу dievča. Творення назв малят. Відносно-присвійні прикметники. Відмінювання прикметників типу páví  (8 год.)

 1. Вивчити правила і відмінювання до теми.
 2. Виконати письмово вправи у зошиті для практичних занять за підручником С.Пахомової, Я.Джоґаника «Словацька мова». Ужгород, 2008: Впр. 1 – 11, ст. 304 – 307. Фото виконаних вправ надіслати на електронну пошту викладача до 6  травня включно.
 3. Виконати письмово вправу за підручником С.Пахомової, Я.Джоґаника «Словацька мова». Ужгород, 2008: Впр. 12, ст. 308.  Виконану вправу у форматі Word  надіслати на електронну пошту викладача до 6 травня включно.
 4. Читати і перекладати текст на ст. 309. Вивчити невідомі слова. Письмовий переклад частин тексту надіслати на електронну пошту викладача до 7 травня включно. /Гавриляк С. 1, 3 абзаци тексту; Кононова Д. 2, 3 абзаци тексту; Недокус С. 1, 4 абзаци тексту; Смольська Н. 3, 4 абзаци тексту/.

7 травня 2020 р.
Тема практичного заняття: Дієприслівники (2 год.)

 1. Вивчити правила до теми.
 2. Виконати письмово вправи у зошиті для практичних занять за підручником С.Пахомової, Я.Джоґаника «Словацька мова». Ужгород, 2008: Впр. 7 – 8, ст. 331 – 332;  Фото виконаних вправ надіслати на електронну пошту викладача до 7 травня включно.

Усі граматичні правила словацькою мовою вислані на електронну адресу студентів.

Дисципліна «Основна слов’янська мова (словацька)» (практичні заняття) 

Викладач: Хода Лідія Дмитрівна

тел. 0981272900
email: lidya.khoda@lnu.edu.ua
(час консультацій: 27.04.2020; 4.04.2020 – з 14.00 до 16.00)

27  квітня 2020 року
Тема практичного заняття: Štúdium. Ako sa efektívne učiť (2 год.)

 1. За підручником С. Пахомової, Я. Джоганика «Словацька мова». Ужгород, 2008:
 • ст. 311-313 (читання, переклад, переказ, підготовка словника).
 • ст. 313-253 (слова і вирази напам’ять).

2.За підручником: Kamenárová R. «Krížom Krážom. Slovenčina A1». SAS, 2009:

 • Ст. 102-107; 121-122: діалоги (читання, переклад, підготовка словника).
 1. Вправи 1, 2, 3, 4 (з додаткових матеріалів).
 2. Лексика «Štúdium» напам’ять (з додаткових матеріалів).
 3. Надсилання виконаних завдань (пункти 1, 2, 3) на електронну пошту викладача до 1.05. 2020.

4 травня 2020 року
Тема практичного заняття: Čím budem? Voľba povolania (2 год.)

 1. За підручником С. Пахомової, Я. Джоганика «Словацька мова». Ужгород, 2008:
 • Урок 20: ст. 223-225 (читання, переклад, підготовка словника).
 • ст. 226 (слова і вирази напам’ять).
 1. Написання твору на тему «Čím chcem byť a prečo?».
 2. Лексика «Povolania» напам’ять (з додаткових матеріалів).
 3. Вправи 5, 6, 7 (з додаткових матеріалів).
 4. Надсилання виконаних завдань (пункти 1, 2, 4) на електронну пошту викладача до 8.05.2020.

Словники

 1. Бунганич П. Словацько-український словник. – Братислава: SPN, 1985.
 2. Чіжмарова М., Кіндрат Ю. Українсько-словацький словник. – Пряшів: ЕХСО, – 2003.
 3. Dorotjaková V., Filkusová M., Kollár D. a kol. Rusko-slovenský slovník. – Bratislava: SPN, 1989.
 4. Veľký slovensko-ruský slovník. Diel I. – VI. / Hlavný redaktor Kollár D. – Bratislava: Veda, 1977-1995.
 5. Veľký rusko-slovenský slovník. Diel I. – V. Bratislava: Veda, 1971–1975.
 6. Krátky slovník slovenského jazyka / Red. Pisárčíková M. a kol. – Bratislava: Veda, 1997.
 7. Slovník súčasného slovenského jazyka. A–G/ Hlavná redakcia Buzássyová K., Jarošová A. – Bratislava: Veda, – 2006.
 8. Synonymický slovník slovenčiny / Red. Pisárčiková M. – Bratislava: Veda, 1995.
 9. Šaling S., Ivanová-Šalingová M., Maníková Z. Veľký slovník cudzích slov. – Bratislava: Samo, – 2000.
 10. Peciar Š. Slovník slovenského jazyka. Diel I. – V. – Bratislava: Veda, 1959-1968.
 11. Pravidlá slovenského pravopisu. – Bratislava: Veda, – 2000.
 12. Smiešková E. Malý frazeologický slovník. – Bratislavá, SPN, 1989.
 13. Lalúch R., Monika K. Slovník skratiek a značiek. – Bratislava: Ikar, – 2004.
 14. Slovensko-ruský právnicko-ekonomický slovník / Ved. red. Kollár D., Sekaninová E., Trojepoľskaja N. – Bratislava: SPN, – 2000.

Інформаційні ресурси

 1. www.juls.savba.sk
 2. http://slovniky.korpus.sk/

Робоча програма

Завантажити робочу програму