Теорія мовленнєвих жанрів

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент

Опис курсу

Програмними результатами навчання мають стати:

1. Знання базових понять теорії мовленнєвої діяльності.

 1. Знання методів і методики вивчення курсу.

3. Знання основних етапів формування теорії мовленнєвої діяльности.

 

 1. Уміння розрізняти категорії «жанр», «дискурс», «текст», «стиль», «регістр».
 2. Уміння ефективно аналізувати тексти різних комунікативних жанрів.
 3. Уміння ефективно використовувати комунікативні стратегії, специфічні для різних сфер спілкування.
 4. Уміння здійснювати самостійний аналіз текстіврізної функціонально-стильової належності.

 

 1. Знання досліджень провідних лінгвістів, які займались теоретичними основами мовленнєвої діяльності, теорії актуального членування речення.
 2. Знання характеру  взаємозв’язку вчення про культуру мови і стилістикою.

 

 1. Володіння різними типами спілкування, знання основних законів спілкування, особливостей міжособистісного спілкування, тенденцій розвитку сучасного спілкування, моделей комунікації.
 2. Знання елементарних компонентів і засобів комунікації, каналів комунікації, вербальних компонентів спілкування, невербальних компонентів спілкування, ситуативного контексту спілкування, зворотного зв’язку комунікації.

 

 1. Креативність.
 2. Здатність до системного мислення та самостійних оригінальних висновків.
 3. Вміння здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці.