Асистентська практика

01.09.2020 | 00:00

Перелік документів до асистентської практики:

Графiк_проведення_залiкових_занять__2020

Залiковий_лист_2020

Зразок_плану_лекцii

Зразок_плану_семiнарського_заняття

Список_тем_для_виконання_iндивiдуального_педагогiчного_завдання

Схема_аналiзу_вiдвiданого_заняття

Практика_магістри_завдання_психологія (1)

Практика_магістри_завдання_психологія