Симпозіум “Актуальні питання східноєвропейської етномузикології” (місто Дніпро, 8-10 лютого 2018 року)

05.01.2018 | 12:06

8-10 лютого 2018 року
у Дніпропетровській академії музики імені Михайла Глінки (місто Дніпро) відбудеться Перший міжнародний етномузикознавчий симпозіум “Актуальні питання східноєвропейської етномузикології”. Симпозіум об’єднає провідних українських учених-фольклористів з Києва, Львова, Рівного, Дніпра та їх колег з Литви, Польщі й Болгарії.

Насичена і цікава програма триденного Симпозіуму охопить широке коло теоретичних і практичних питань, серед яких:

  • українське козацтво і козацькі пісні як культурний феномен, внесений до Списку світової нематеріальної спадщини UNESCO;
  • сучасні методи дослідження, реєстрування й архівного опрацювання записів народної музики;
  • європейський досвід збереження нематеріальної культурної спадщини;
  • виявлення міжетнічних зв’язків у фольклорі;
  • народна музика і сучасне музичне виховання;
  • вивчення інструментального народного виконавства та народної хореографії;
  • регіональна специфіка музичного фольклору;
  • музичний фольклор Наддніпрянщини та Степової України.

Усі ці та багато інших тем учасники Симпозіуму представлять у вигляді доповідей, лекцій, майстер-класів, відео-презентацій.

Важливим кроком у розвитку етномузикознавчої думки серед молоді стане окрема секція “Платформа молодого дослідника”, де студенти й аспіранти зможуть представити результати своїх наукових пошуків у колі досвідчених учених.

Також у рамках Симпозіуму відбудеться низка знакових музичних перформансів, що покликані продемонструвати різні підходи до збереження та продовження фольклорної традиції у сучасному світі:

Науково-дослідна реконструкція: Концерт-лекція “Козацькі, рекрутські та солдатські пісні у традиції українців” київського фольклорного гурту “Володар” (керівник – кандидат мистецтвознавства Маргарита Скаженик); виступ студентського фольклорного ансамблю “Калита” Дніпропетровської академії музики імені Михайла Глінки (керівник – Тарас Хмилюк); майстер-клас із співу традиційних литовських сутартінєс, внесених до Списку світової нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, від професора Литовської академії музики і театру (м. Вільнюс) Дайви Вічінєнє.

Втілення народної музики у композиторській творчості: прем’єрне виконання Кантати Валентини Мартинюк на теми козацьких пісень Дніпропетровщини “Ішов козак долиною” для солістів, ударних інструментів, фортепіано та ансамблю бандуристів.

Під час Круглого стола, яким завершуватиметься Симпозіум, відбудуться презентації нових етномузикознавчих видань, а також дискусії учасників щодо важливих тем сучасної фольклористики: “Місце етнічної музики та методика її викладання у програмах вищих навчальних закладів України та Європи”; “Організація цифрових аудіовізуальних матеріалів у фольклорному архіві”; “Проблеми збереження нематеріальної культурної спадщини”.

Матеріали, представлені на Симпозіумі, згодом будуть опубліковані у спеціальному фаховому збірнику.

Організація і проведення такого значного міжнародного конференційного проекту є важливим кроком до визнання Дніпропетровської академії музики імені Михайла Глінки одним з осередків фольклористики як в Україні, так і в Європі, а також слугуватиме поштовхом до налагодження зв’язків та обміну досвідом поміж українськими і зарубіжними вченими.

До участі у Симпозіумі запрошено викладачів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси доц. Ірину Довгалюк і доц. Андрія Вовчака.

Більше про Симпозіум див. у програмі.