“Електронний архів українського фольклору”: особливості організації, перспективи використання

Дата проведення: 2014.10.22 о 15:00 год. в ауд. 345 (Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси. Головний корпус Львівського університету імені Івана Франка, вул. Університетська, 1)
Андрій Вовчак

Андрій Вовчак

Доповідь заснована на огляді структури та можливостей використання електронних архівних документів “Електронного архіву українського фольклору”, який розпочав свою роботу 1 жовтня 2014 року за адресою: http://folklore-archive.org.ua/

«Електронний архів українського фольклору» – як спеціалізована інтернет-сторінка для електронного розміщення фольклорних матеріалів із метою їх фахового дослідження та культурно-просвітницького використання – представляє новітні тенденції у царині архівування фольклорної традиції і загалом збереження та популяризації духовних надбань людства шляхом залучення сучасних інформаційних технологій.