Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Напрям підготовки (спеціальність) – 035 “Філологія”
Спеціалізація – “Слов’янська (болгарська, сербська, словацька, хорватська, чеська) мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Актуальні проблеми перекладознавства 16 32 1:2 Іспит
Культура сербської мови: актуальні проблеми 16 16 1:1 Залік
Культура хорватської мови: актуальні проблеми 16 24 1:1,5 Залік
Культура чеської мови: актуальні проблеми 16 16 1:1 Залік
Новітні тенденції у розвитку сербської літератури 16 16 1:1 Залік
Новітні тенденції у розвитку чеської літератури 16 16 1:1 Залік
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Поетика усної словесності 16 16 1:1 Залік
Теоретичні питання слов’янського мовознавства (КСФ)
Теоретичні питання слов’янського мовознавства (КСФ)
16 1:0 Іспит
Магістерський семінар зі спеціальності 16 0:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Культура сербської мови: актуальні проблеми 32 0:2 Іспит
Культура хорватської мови: актуальні проблеми 16 24 1:1,5 Іспит
Культура чеської мови: актуальні проблеми 16 32 1:2 Іспит
Новітні тенденції у розвитку сербської мови 16 16 1:1 Іспит
Новітні тенденції у розвитку чеської мови 16 16 1:1 Іспит
Теорія літератури 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар зі спеціальності 48 0:3 Залік
Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду 16 1:0 Залік
Третя слов’янська мова 16 32 1:2 Залік

11-й семестр

12-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Наукова-дослідна практика 180 0:11,3 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика 270 0:16,9 Диф. залік

 

Освітня програма підготовки магістра у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 035 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно)), 2017 рік (завантажити)