Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.03 “Слов’янська (болгарська, сербська, словацька, хорватська, чеська) мова та література (переклад включно)”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Історія слов’янської літературної критики 16 16 1:1 Залік
Культура словацької мови: актуальні проблеми 16 16 1:1 Залік
Культура хорватської мови: актуальні проблеми 16 16 1:1 Залік
Культура чеської мови: актуальні проблеми 16 16 1:1 Залік
Новітні тенденції у розвитку словацької літератури 16 16 1:1 Іспит
Новітні тенденції у розвитку словацької мови 16 16 1:1 Іспит
Новітні тенденції у розвитку хорватської літератури 16 16 1:1 Іспит
Новітні тенденції у розвитку хорватської мови 16 16 1:1 Іспит
Новітні тенденції у розвитку чеської літератури 16 16 1:1 Залік
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Поетика усної словесності 16 16 1:1 Залік
Методика викладання української літератури в середній школі 32 0:2 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми перекладознавства 16 32 1:2 Іспит
Постмодернізм у слов’янських літературах 16 32 1:2 Іспит
Теоретичні питання слов’янського мовознавства (КСФ)
Теоретичні питання слов’янського мовознавства (КСФ)
16 1:0 Залік
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар зі спеціальності 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду
Третя слов’янська мова
Український романтизм у європейському контексті
16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов 16 1:0 Залік
Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов (хорватська) 32 0:2 Залік
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Постмодернізм у слов’янських літературах 32 0:2 Іспит
Проблеми усного перекладу 16 16 1:1 Іспит
Фольклор і художня література 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар зі спеціальності 16 0:1 Залік
Художня парадигма сучасної слов’янської прози 16 16 1:1 Залік

12-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Наукова-дослідна практика 180 0:11,3 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика 270 0:16,9 Диф. залік

 

Освітня програма підготовки магістра у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 035 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно)), 2017 рік (завантажити)