Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.03 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно): болгарська, сербська, словацька, хорватська, чеська, словенська мова та література”

    • Освітня програма (2017 рік)
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки (завантажити)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Культура хорватської мови 16 16 1:1 Залік
Культура чеської мови 16 16 1:1 Залік
Новітні тенденції у розвитку хорватської літератури 16 16 1:1 Іспит
Новітні тенденції у розвитку хорватської мови 16 16 1:1 Іспит
Новітні тенденції у розвитку чеської літератури 16 16 1:1 Іспит
Новітні тенденції у розвитку чеської мови 16 0:1 Іспит
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Поетика фольклору 16 16 1:1 Залік
Методика викладання української літератури у вищій школі 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов
Методологія мовознавчих студій
16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
16 32 1:2 Іспит
Актуальні проблеми перекладознавства (хорватська) 16 32 1:2 Іспит
Постмодернізм у слов’янських літературах (чеська) 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар зі спеціальності 16 0:1 Залік
Методика викладання української мови у ВШ 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Теоретичні питання слов’янського мовознавства
Третя слов’янська мова
16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Проблеми усного перекладу (КСФ)
Проблеми усного перекладу (КСФ)
16 16 1:1 Іспит
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Польсько-українські літературні взаємини ХХ ст.
Сучасна польська поезія
16 16 1:1 Залік