Актуальні проблеми сучасної літератури

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ArrayФЛу-21, ФЛу-22, ФЛу-23, ФЛу-24, ФЛу-25, ФЛу-26, ФЛу-27, ФЛу-28

Опис курсу

Мета:

Спецкурс передбачає ознайомлення з українським сучасним літературним процесом в ракурсі актуальної проблематики, яка в ньому постає. Ця проблематика стосується як світоглядно-філософських питань (екзистенційна проблематика вибору та пошуків себе, переосмислення наявного духовного досвіду тощо), так і питань естетичних (жанрові модифікації текстів, форми вияву ігрового начала в літературі, становлення естетичної свідомості тощо).

Завдання:

Ознайомити студентів із сучасним літературним процесом в його значущих проявах. Це є важливим завданням за умов відсутності належної історико-літературної дистанції між текстом і його читачем. Показати сучасну українську літературу комплексно – як різноманітний художній досвід, який виявляє найбільш актуальні проблеми українського життя.

знати:

 • провідні тенденції сучасного літературного процесу;
 • соціокультурні дискурси, які породжують окремі літературні тенденції і які в цих тенденціях знаходять своє відображення;
 • визначальні закономірності розвитку сучасного літературного процесу;
 • ідейно-смислове та жанрове розмаїття сучасної української літератури;
 • що визначає особливості художнього письма і за якими міметичними правилами постає сучасна українська література;
 • провідні форми художніх висловлювань в сучасній українській літературі (традиційна, модерна і постмодерна) в їхньому конкретному текстовому вияві;

 

вміти:

 • читати сучасні художні твори із відповідним фаховим аналізом;
 • знаходити найбільш знакові з огляду на провідні ідейно-естетичні тенденції сьогодення художні тексти й здійснювати їхню належну герменевтичну інтерпретацію;
 • здійснювати рефлексії над світоглядно-філософськими проблемами та естетичними формами, явленими в текстах сучасної української літератури;
 • використовувати порівняльний підхід в аналізі літературних явищ сьогодення;
 • бачити сучасний літературний процес цілісно, у взаємозв’язку певних відмінних тенденцій;

 

 

Рекомендована література:

 

Андрухович Ю. Дванадцять обручів. – Київ: Критика, 2006.

Воробйов М. Оманливий оркестр. – Київ: Просвіта, 2006.

Гуменюк Б. Вірші з війни. – Київ: Ярославів Вал, 2015.

Дашвар Л. Рай. Центр. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2009.

Дністровий А. Дрозофіла над томом Канта. – Львів: Пірамід, 2010.

Енциклопедія постмодернізму за ред. Ч.Вінквіста, В.Тейлора. – Київ: Основи, 2003.

Жадан С. Ефіопія. – Харків: Фоліо, 2009.

Забужко О. Музей покинутих секретів. – Київ: Факт, 2009.

Іздрик Ю. Таке. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2010.

Кожелянко В. діти застою. – Чернівці: Книги ХХІ, 2012

Лишега О. Великий міст. – Львів: Піраміда, 2012.

Назаренко В. Механічне яйце. – Львів: Піраміда, 2014.

Пономаренко Л. Помри зі мною. – Львів, Піраміда, 2006.

Портяк В. У снігах. – Київ: Факт. 2006.

Прохасько Т. Ботакє. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010.

Тейлор Ч. Секулярна доба. – Київ: Дух і Літера, 2013.

Ульяненко О. Знак Саваофа. – Київ: Нора-Друк, 2006.

Фізер І. Філософія літератури. – Київ: НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2012.

Харчук Р.Б. Сучасна Українська проза. Постмодерний період. – Київ: Академія, 2008.

Шевчук В. Компанія з пивниці біля Чуднівського мосту. – Львів: Каменяр, 2006.

Шкляр В. Залишенець. Чорний ворон. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2009.

Яворський В. Радощі та муки Бориса Штоцького. – Львів: Тріада плюс, 2013.