Рішення

2017–2018 навчальний рік

Ухвала Вченої ради філологічного факультету № 10 від 23 травня 2018 року.

  1. Затвердити звіт про асистентську практику (одноголосно).
  2. Звіт про роботу ЕК (дисципліна «Світова література») затвердити (одноголосно).
  3. Затвердити додаткові програми аспірантів (одноголосно).
  4. Інформацію про розпорядження проректора з наукової роботи №7 від 04 травня 2018 року взяти до відома.
  5. Рекомендувати Вченій раді Університету обрати на посаду професорів кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси Довгалюк Ірину Сергіївну (одноголосно) та Гінду Олену Миколаївну (одноголосно); на посаду професорів кафедри української літератури імені акад. Михайла Возняка Крису Богдану Семенівну (одноголосно) та Печарського Андрія Ярославовича (за – 29; утримались – 1).  
  6. Рекомендувати до друку навчальний посібник (збірник тестових завдань) «У пошуках «втрачених» відповідей» аспірантів кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького Пришляк Ольги Іванівни та Романчук Ірини Юріївни (одноголосно); оновлене, виправлене видання навчального посібника «Матеріали до вивчення старослов’янської мови» доцента Албул Ольги Ананівни та старшого викладача Лазор Оксани Яремівни (одноголосно).