Гостьова лекція докторки філологічних наук Оксани Данилевської для магістрів ОП «Прикладна лінгвістика»

24.04.2024 | 10:55

23 квітня 2024р. магістри Вікторія Петришак, Юлія Луцишин, Ірина Мельник та Андрій Мудрий слухали лекцію доктора філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу стилістики , культури мови та соціолінгвістики   Інституту української мови НАН України Оксани Данилевської  на тему: «Мовна ідентичність і зміни мовної ситуації в 2014-2023рр.».  Лекція відбулася в рамках дисципліни «Мова та ідентичності в Україні: динаміка змін в роки російсько-української війни» (викл. проф. Г. Мацюк).

 Лектор розкрила роль російсько-української війни  як одного із механізмів, який запустив зміни мовної ідентичності  та зрушення мовної ситуації в Україні. Джерелами для  аналізу послужили мовні біографії респондентів. Вони дозволили простежити за успадкованою деформованою мовною ситуацією та впливами  ідеології «русского мира». Студенти зрозуміли набір її  постулатів, зокрема  «про відсутність асиміляції в СРСР», про «процес звуження українськомовних практик як наслідок природнього розвитку трьох братніх народів», про «підтримку функцій української мови як націоналістичний проєкт, спрямований проти  триєдиної єдності радянського народу» та ін. Оксана Миколаївна розкрила теоретичну базу аналізу, схарактеризувавши праці дослідників про  сучасну мовну ситуацію в регіонах. Оснавну увагу лектор  присвятила аналізові відповідей респондентів. Важливо, що студенти зрозуміли: мовні біографії сьогодні є цінним методом збору інформації, яку не виявляють соціологічні опитування, і відповіді респондентів дозволяють поглибити зміст поняття «ідентичність», він охоплює широкий набір параметрів  не тільки про те, як ми себе уявляємо, але і про те, як світ уявляє нас. Студенти побачили  зв’язок  проблематики лекції з  поняттями  «мовний конфлікт», «суржик», «двомовність», «мовний активізм».

Лекція доктора філологічних наук, старшого наукового співробітника Інституту української мови НАН України  Оксани Данилевської відбувалася в інтерактивній формі.