Інструктаж щодо діалектологічної практики

10.06.2024 | 18:00

Для студентів ІІ курсу філологічного факультету ОП «Українська мова та література» спеціалізацій  035 01 «Українська мова та література», «Літературна творчість», «Українська мова та література, українська мова як іноземна» та ОП «Середня освіта. Українська мова та література» спеціалізації 014 01 «Середня освіта. (Українська мова та література)» відбувся інструктаж щодо проходження діалектологічної практики, яка є завершальним етапом у вивченні діалектології.

Діалектологічна практика дає студентам перші навики роботи в польових умовах, прищеплює їм знання та вміння, потрібні для майбутньої педагогічної та наукової діяльності.  Діалектні матеріали (аудіо-, відеофайли, текстові записи та мікротопоніми) доповнять базу Лабораторії діалектологічних та ономастичних досліджень.