Лекція доктора філологічних наук ТЕТЯНИ ЯСТРЕМСЬКОЇ

14.11.2022 | 18:52

Тетяна Ястремська, доктор філологічних наук,  заступник директора з наукової роботи Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, прочитала лекцію магістрантам у рамках курсу “Актуальні проблеми сучасної дериватології. У виступі висвітлила складні питання діалектного словотвору, зокрема проаналізувала словотвірні гнізда з вершинами ВЕРХ, ГОРА, НИЗ, ДІЛ, ПІД. Авторка порушила багато проблемних, дискусійних питань, актуальних як у діалектології, так і в дериватології. Це множинна мотивація, специфіка діалектних словотвірних типів порівняно з літературними, їхня продуктивність та ін. Студенти зацікавилися темою і проблемами, ставили запитання.

Дякуємо за цікаву зустріч, за глибокий аналіз і чудову презентацію.