Науково-методичний семінар кафедри польської мови Інституту мовознавства Університету Миколая Коперника в Торуні

24.04.2024 | 14:16

23 квітня 2024 року викладачки кафедри польської філології проф. Алла Кравчук, доц. Христина Ніколайчук, доц. Оксана Лозинська, доц. Юлія Стефанишин, доц. Уляна Левко, доц. Ірина Бундза, ас. Уляна Євчук, ас. Світлана Винниченко, ас. Марта Венгрин взяли участь у науковому семінарі, організованому кафедрою польської мови Інституту мовознавства Університету Миколая Коперника в м. Торунь (Польща) та присвяченому питанням багатомовності й аспектам навчання польської мови як іноземної. Актуальні доповіді виголосили представниці Торунського університету – проф. Малґожата Ґембка-Воляк («Wariantywna rekcja we współczesnej polszczyźnie: pogłębienie badań korpusowych (na potrzeby glottodydaktyki i nie tylko»), м-р Міхаліна Конюк («Interakcje kulturowe podczas rocznego kursu języka polskiego. Studenci z Konga i Angoli – studium przypadku»), Львівського університету – проф. Алла Кравчук («Wariantywna rekcja we współczesnej polszczyźnie: rzutowanie problemów opisu leksykograficznego na glottodydaktykę»), доц. Христина Ніколайчук («Pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego jako obcego na materiale słuchowisk radiowych: wyniki II fazy testowania»), Харківського університету ім. В.Н. Каразіна – доц. Софія Бутко («Odręczne notatki w starodrukach cyrylickich w ujęciu socjolingwistycznym i lingwokulturowym»).