Порядок визнання та перезарахування результатів навчання

30.08.2021 | 23:18

Порядок

визнання та перезарахування

результатів навчання

 

Затверджено на засіданні

вченої ради філологічного факультету

протокол № 1 від 30 серпня 2021 року

 

  1. Для встановлення академічної різниці результатів навчання особи, яка подала документи для поновлення/переведення до відповідного підрозділу Університету, працівники деканату філологічного факультету здійснюють зіставлення освітніх компонентів індивідуальних навчальних  планів студента актуальної ОП і освітніх компонентів заявника.
  2. Визнання та перезарахування освітніх компонентів здійснює комісія у складі заступника декана з навчально-методичної роботи (голова комісії), гаранта ОП, методиста/диспетчера деканату. За потреби до складу комісії можуть бути додатково залучені інші фахівці.
  3. Якщо комісія встановила кількість кредитів на рівні, нижчому аніж передбачений в актуальному навчальному плані ОП, здійснюється ліквідація академрізниці у передбаченому в Університеті порядку.
  4. Висновки роботи комісії є підставою для визнання та перезарахування результатів навчання, які здобуто раніше.