Загальноуніверситетська вибіркова дисципліна «Українська міфологія і демонологія»

11.03.2024 | 20:00
Дорогі першокурсники!
На наступний навчальний рік (2024-2025) у четвертому семестрі пропонуємо обрати загальноуніверситетську дисципліну «Українська міфологія і демонологія», яку викладатиме завідувач кафедри української фольклористики, професор, доктор філологічних наук Василь Івашків.
Вивчення міфології має особливе пізнавальне значення, адже саме мистецтво слова увібрало в себе й донесло до наших днів численні ідеї і концепції старого світогляду, без належного знання яких годі зрозуміти історію української культури і літератури, як давньої, так і нової. Тож завдання курсу – шляхом вивчення основних ідей і компонентів міфологічної світоглядної системи українців сформувати у майбутніх фахівців уміння і навички, необхідні для адекватного розуміння культурних процесів, а також для всебічного і глибокого спеціального аналізу проблем становлення і розвитку традиційної обрядовості,фольклорної творчості, зокрема еволюції фольклорних жанрів, особливостей сюжетної, образної-символічної,поетикальної систем, зрештою, такого складного питання, як національна специфіка українського фольклору.
На зображенні може бути: 3 людини та текст