Зустріч з магістрантами-україністами філологічного факультету

11.09.2023 | 21:18

Відбулася зустріч  здобувачів другого (магістерського) рівня  із гарантом освітньої програми “Українська мова та література”  Зоряною Олегівною Купчинською, завідувачкою катедри української мови ім. професора Івана Ковалика,  та  заступником декана Любославою Василівною Асіїв, яка ознайомила їх із Кодексом академічної доброчесности Львівського національного університету імені Івана Франка, закцентувала увагу на тому, що здобувачі вищої освіти повинні неухильно дотримуватися етичних принципів та визначених законом правил.

Студенти  підписали  Декларацію про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Зоряна Олегівна Купчинська ознайомила студентів із основними положеннями освітньо-професійної програми «Українська мова та література» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.01 Українська мова та література. Володимир Ількович Микитюк, завідувач катедри української літератури ім. академіка Михайла Возняка, наголосив на тому, що здобувачі магістерського рівня повинні з особливою відповідальністю поставитися до обрання теми кваліфікаційної  роботи та впродовж навчання в магістратурі займатися науково-пошуковою діяльністю. Усі щиро побажали магістрантам успішного навчання.