Мова і суспільство

Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України

АРХІВ ВИПУСКІВ
Рік заснування: 2010
Проблематика: висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах мовознавства, соціолінгвістики
Свідоцтво про державну реєстрацію: ДК №3059 від 13.12.2007 року
Періодичність: 1-2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка
Головний редактор: професор, доктор філологічних наук Галина МАЦЮК
Заступник головного редактора: кандидат філологічних наук, доцент Ніна ЗАХЛЮПАНА
Відповідальний секретар: асистент Юлія ДЗЯБКО
Члени редколегії: проф., д-р філол. наук Галина Мацюк (головний редактор); проф., д-р філол. наук Богдан Ажнюк; проф., д-р філол. наук Флорій Бацевич; проф., д-р Юліане Бестерс-Дільґер (Німеччина); проф., д-р філол. наук Людмила Васильєва; проф., д-р філол. наук Павло Гриценко; асист. Юлія Дзябко (відповідальний секретар); проф., д-р філол. наук Анатолій Загнітко; доц., канд. філол. наук Ніна Захлюпана (заступник редак¬то¬ра); проф. д-р філол. наук Роксолана Зорівчак; доц., канд. філол. наук Ірина Єремен¬ко; проф., д-р філол. наук Ірина Кочан; доц., канд. філол. наук Алла Кравчук; доц., канд. філол. наук Надія Лобур; проф., д-р філол. наук Лариса Масенко; д-р габ. Ірена Митнік (Польща); проф., д-р філол. наук Алла Паславська; проф., д-р філол. наук Роман Помірко; канд. філол. наук Ангеліна Пономаренко; проф., д-р філол. наук Юрій Прадід; проф., д-р філол. наук Світлана Соколова; д-р Албена Стаменова (Болгарія); проф., д-р філол. наук Олександр Тараненко; проф., канд. філол. наук Зеновій Терлак; проф., д-р філол. наук Володимир Труб; чл.-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук Орест Ткаченко, д-р наук Тетяна Фудерер (Хорватія)
Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка,
Кафедра загального мовознавства
вул. Університетська, 1, кімн. 343, Львів, Україна, 79000
Тел.: (032) 239-47-56
E-mail: language_s@franko.lviv.ua