Теорія і практика викладання української мови як іноземної

Збірник наукових праць

АРХІВ ВИПУСКІВ
Рік заснування: 2006
Проблематика: висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень з теорії і практики викладання української мови як іноземної
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15572-4044Р від 20 червня 2009 року
Періодичність: 1-2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка
Головний редактор: професор, доктор філологічних наук Ірина КОЧАН
Заступник головного редактора: кандидат філологічних наук, доцент Ніна СТАНКЕВИЧ
Відповідальний секретар: асистент Олександра АНТОНІВ
Члени редколегії: проф., д-р філол. наук Флорій Бацевич, проф., д-р філол. наук Галина Мацюк, проф., д-р філол. наук Мар’ян Скаб, проф., д-р філол. наук Олександра Сербенська, доц., канд. філол. наук Зиновій Терлак
Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка,
Кафедра українського прикладного мовознавства,
вул. Університетська, 1, кімн. 233, Львів, Україна, 79000
Тел.: (032) 239-43-55
E-mail: ukrinos@franko.lviv.ua