Українське літературознавство

Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України

 АРХІВ ВИПУСКІВ
Рік заснування: 1966
Проблематика: висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, франкознавства, мовознавства, фольклористики
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14602-3573 Р від 29 жовтня 2008 року
Періодичність: 1-2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка
Головний редактор: професор, доктор філологічних наук Тарас САЛИГА
Заступник головного редактора: професор, доктор філологічних наук Святослав ПИЛИПЧУК
Відповідальний секретар: старший лаборант Павло САЛЕВИЧ
Члени редколегії:
 1. доц., канд. філол. наук Василь Будний
 2. проф., д-р філол. наук Б. Бунчук (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
 3. проф., д-р філол. наук Михайло Гнатюк
 4. проф., д-р філол. наук Роман Голод (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
 5. проф., д-р філол. наук З. Гузар (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
 6. член-кореспондент НАН України, проф., д-р філол. наук Микола Ільницький
 7. проф., д-р філол. наук Валерій Корнійчук
 8. проф., д-р філол. наук Богдана Криса
 9. проф., д-р філол. наук  Б. Мельничук (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
 10. проф., д-р філол. наук В. Панченко (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)
 11. проф., д-р філол. наук Л. Рудницький (Філядельфія, США, почесний доктор ЛНУ імені Івана Франка)
 12. проф., д-р філол. наук Степан Хороб (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка,
Філологічний факультет
вул. Університетська, 1, кімн. 305, Львів, Україна, 79000
Тел.: (032) 239-43-98
E-mail: filologylnu@gmail.com