Іноземна мова професійного спрямування

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216ФЛчес-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛчес-21м

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус