Художня проза 1960–1990-х років

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент ЧОПИК РостиславФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ФЛу-41доцент ЧОПИК Ростислав
ФЛу-42доцент ЧОПИК Ростислав
ФЛу-43доцент ЧОПИК Ростислав
ФЛу-44доцент ЧОПИК Ростислав

Опис курсу

Спецкурс історична представляє найбільш знакові твори української літератури означеного періоду. В ньому з’ясовується загальна типологічна модель історичного твору, а потім розглядаються окремі її варіації на безпосередньому текстовому матеріалі. Важливим є простеження ознак часу – як зображеного історичного періоду, так і часу авторському письма – в тканині тексту.

 • знати прозу 1960-90-х рр. в її жанровому різноманітті та ідіостильових модифікаціях. Розуміти важливість прозового письма в контексті означеного періоду.
 • вміти знаходити жанрові домінанти кожного твору. Вміти аналізувати як ідейно-смисловий, так і поетичний виміри текстів 60-90 років ХХ століття.

 

Рекомендована література

 1. Українські літературні школи та групи 60-90-их рр.. ХХ ст.: Антологія вибраної поезії та есеїстки. – Львів: Піраміда, 2009.
 2. Історія української літератури ХХ століття: У 2-х кн. / за ред. В.Дончика. – К., 1998. – Кн.2.
 3. Харчук Р. Сучасна українська проза, Постмодерний період. – К., 2008.
 4. Шевчук В. Із вершин та низин. Книжка цікавих фактів із історії української літератури. –К., 1990.
 5. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.: Либідь, 1999.
 6. Салига Т.Ю. Високе світло: Літературно-критичні студії. Львів-Мюнхен, 1994.
 7. Салига Т.Ю. Імператив: Літературознавчі статті, критика, публіцистика. Львів: Світ, 1997.
 8. Салига Т.Ю. Продовження: Літ.-критичні студії. Львів: Каменяр,1991.
 9. Більчук М. Українські та зарубіжні письменники: Розповіді про життя і творчість. – Тернопіль, 2008.
 10. Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття. – К., 2006.
 11. Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К., 2008.
 12. Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’яностників. – К., 1996.
 13. Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстка. – К. 1999.
 14. Макаров А. Розмаїття тенденцій: Літературно-критичні нариси. – К., 1969.
 15. Бондар-Терещенко І. Nеоліт: Літературно-критичні статті. – Луцьк, 2008.
 16. Сивокінь Г. У вимірах сприйняття. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історія та функції. – К., 2006.
 17. Голобородько Я. Артеграунд. Український літературний істеблішмент. – К., 2006.
 18. Павлишин М. Канон та іконостас. – К., 1997.
 19. Усі українські письменники. – Харків, 2008.
 20. Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму): Монографія. – Дрогобич-Люблін, 2008.
 21. Сверстюк Є. Українська література і християнська традиція // Сучасність – 1992. – № 12.
 22. Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту. // Сучасність – 2000. – № 4.
 23. Зарецький О. Українські шістдесятники і хрущовська відлига в етнокультурному просторі СРСР // Сучасність – 1995. – №4.
 24. Сверстюк Є. Шістдесятники і Захід // Сверстюк Є. Блудні сини України. – К., 1993.
 25. Медвідь В. Шістдесятництво: міф і реальність // Українські проблеми. – 1997. – № 1.
 26. Шевчук В.Прозаїки шістдесятих та сімдесятих сьогодні і вчора // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – № 118.
 1. Бондаренко А. Міфософія актуального життєвого простору в художньому мово мисленні Юрія Тарнавського // Слово і час. – 2002. – № 7.
 2. Слотердайк П. Критика цинічного розуму. – К.: Тандем, 2002.
 3. Ткачук М. Літературний процес 90-их рр. ХХ ст. // Українська мова та література. – 2000. – № 22.
 4. Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’яностників. – К., 1996.
 5. Літературний процес 90-их років ХХ століття // УМЛШ. – 2000. – № 22.
 6. Сучасна українська література кінця ХХ – початку ХХІ століття . – К.: Школа, 2006.
 7. Фащенко В. Павло Загребельний, Нарис творчості. – К., 1984.
 8. Шпиталь А. Історична проза П.Загребельного. – К., 1986.
 9. Дончик В. Істина-особистість (проза П.Загребельного). – К., 1984.
 10. Мовчан Р. Валерій Шевчук // Українська проза ХХ століття. – К., 1997.
 11. Кравченко А. Валерій Шевчук // Історія української літератури ХХ століття: У 2-х кн. – К., 1995. – Кн. 2.
 12. Шевчук В. Сад житейських думок, трудів та почуттів // Українське слово: У 4-х кн. – К., 2001. – Кн.4.
 13. Слабошпицький М. Роман Іваничук. Літературно-критичний нарис. – К., 1989.
 14. Жулинський М. Які ж виміри людської пам’яті? // Жулинський М. Наближення. – К., 1986.
 15. Іваничук Р. «Благослови, душе моя, Господа…». – Львів, 1993.
 16. Дончик В. Зупинені миті. – К., 1989.
 17. Федорів Р. Магія старого пергаменту // Федорів Р. Танець Чугайстра. – Львів, 1984.
 18. Вічна загадка любові: Літературна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письменника. – К., 1988.
 19. Мороз Л. Григір Тютюнник. Літературний портрет. – К., 1991.
 20. Усе для школи: Українська література: програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести. 11 кл. – К., Львів, 2001.
 21. Шудря М. Непідкупний голос правди: Невідоме про Григора Тютюнника // Диво слово – 1996. – №
 22. Гуторов О. Незахищене серце: Характер і час Григора Тютюнника //Прапор. – 1990. – № 7.
 23. Салига Т. Дві пелюстки слова // Салига Т. Продовження: Літературно-критичні студії. – Львів, 1991.Шерех Ю. Го-Гай-Го // Поза книжками і з книжок. – К., 1998.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус