Актуальні проблеми українського Резистансу

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент РОЗДОЛЬСЬКА ІринаФЛу-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛу-11мдоцент РОЗДОЛЬСЬКА Ірина

Опис курсу

Мета:

Комплесно та системно висвітлити феномен літератури українського резистансу 40-50-х рр. ХХ ст.

Завдання:

Представити  культурно-історичні умови її виникнення, ідеологічно-естетичні засади її функціонування (між політикою та естетикою).

Окреслити коло авторів у точці «екзистенційного максимуму».

Розглянути художній світ поезії  з точки зору національного образу світу, опозиції «свій»-«чужий»,  інтертекстуальних зв’язків із стрілецьким та міжвоєнним письменством.

Представити документалізм як особливість художньої упівської прози.

Ознайомити студентів із мемуаристикою  воїнів УПА.

Розглянути тему українського руху опору 40-50-х років ХХ століття у сучасній українській літературі.

знати:

 • терміни «резистанс», «література резистансу»;
 • культурно-історичні умови формування літератури українського руху опору у 1940-1950-х роках ХХ століття, зв’язок явища із визвольним рухом.
 • ідеологічно-естетичну специфічність явища;
 • імена основних представників;
 • жанрово-тематичне різноманіття літератури резистансу 1940-1950-х рр. ХХ ст.;
 • особливості її національного образу світу;
 • про розгортання теми УПА у сучасному письменстві.

 

вміти:

 • аналізувати відповідні поетичні, прозові та документальні твори як твори літератури українського руху опору 40-50-х рр. ХХ ст. (ідеологія, тематика, проблематика, поетика тощо)
 • висвітлювати головні ідеологічно-естетичні концепти явища;
 • бачити літературу резистансу як явище у історико-літературних зв’язках.

 

Рекомендована література

 • «Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах: Збірник наукових праць / рудкол.: Салига Т.Ю. (відп. ред..), Гарасим Я.І. (відп. секр..), Будний В.В. та ін.. – Львів, 2005.
 • Barka V. The Artistik Literature of the Ukrainian Undeground //The Ukrainian Insurgent Army in Fight for Freedom. – New York: United Commitee of the Ukrainian-american organizations of New York, 1954. – P.52-54.
 • Гачев Г. Национальные образы мира: Общие вопросы. Русский. Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский / Предисл. Е.Сидорова. – Москва: Сов. писатель, 1988. – 445 с.
 • Дяченко М. (Марко Боєслав). Поезії / Передмова Т.Салиги, примітки І.Яремчук.- Ужгород: Гражда, 2011. – 408с.
 • Забужко О. “Що сказано”, або як українська література “виходить у люди” // Пост-Поступ.– 1995.– № 2 (160).– 18-24 січ.– С. 14; № 3 (161).– 26-31 січ.– С. 13.
 • Кушнір М. Слова із книги бою. Поезії. Листи. Матеріали до біографії / Вступ. слово І.Калинця, передм. В.Неборака. – Львів: Поклик сумління, 1994. – 240 с.
 • Лебедь М. Українська Повстанська Армія, її генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу за українську самостійну соборну державу: Видання Пресового Бюра УГВР, 1946. – 128с.
 • Літопис УПА. – Торонто, 1989. – Т. 4.
 • Матешук О. Сурмачі свободи // Визвольний шлях. – 1993. – Кн. 9 (546). – С. 1132-1134.
 • Матла З. Наші дні безсмертні: новели / Упор-ня, передм., післям. В.Бойка. – К.: Вольф, 2009.
 • Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952. Документи і матеріали. – Львів: “Просвіта”, 1991. – 448 с.
 • Повстанська ліра / Передм. Л.Сеника. – Львів: Меморіал, 1992. – 160 с.
 • Погребенник Ф. Олег Ольжич і поезія українського резистансу // Визвольний шлях. – 1995. – Кн.6 (567). – С. 726 – 730.
 • Полтава Леонід. Скоростріли і музи // Вісті комбатанта. – 1967. – Ч. 4 (28). – С. 15-24.
 • Пушик С. Терниста дорога Марти Гай: Штрихи до портрета // Літературна Україна. – 2002. – 24 жовтня.
 • Р.Б. Замість рецензії. “Непокірні слова” // Визвольний шлях. – 1951. – Ч. 7 (46). – С. 25-27.
 • Русов Юрій. Поезія визвольних змагань / Вступ. слово Д.Донцова. – Торонто: “На варті” КК СУМ в Канаді, 1954. – 107 с.
 • Салига Т. Нескорена Муза (Штрихи до поезії УПА ) // Шлях перемоги. – 1994. – 15 жовтня. – С. 7.
 • Салига Т. Поезія вояків УПА // Історія української літератури ХХ століття. Кн. 2.– Ч. 1. – К.: Либідь, 1994. – С. 48-52.
 • Сеник Л. Мемуаристика УПА // «Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах: Збірник наукових праць / Рудкол.: Салига Т.Ю. (відп. ред.), Гарасим Я.І. (відп. Секр.), Будний В.В. та ін.. – Львів, 2005. – С. 35-42.
 • Сеник Л. Роман опору і література трагічної свідомості // Слово і час. – 1996. – № 1. – С. 50-58.
 • Слово і зброя. Антологія української поезії, присвяченої УПА і революційно-визвольній боротьбі 1942-1967.– Торонто: Видання кол. вояків УПА ім. ген.-хор. Романа Шухевича – Т.Чупринки в США, Т-ва кол. вояків УПА в Канаді, Братства кол. вояків УПА ім. Св. Юрія Переможця в Європі, 1968. – 396 с.
 • У боротьбі за волю – під бойовими прапорами УПА / Упорядники П.Волош василенко, К.Вірлинів. – Авґсбурґ: ТПН ОУН “На сторожі”, 1949. – 192 с.
 • Феденко В., Маляр П. Література учасників збройної боротьби // Хрестоматія з української літератури ХХ ст. / Упорядники Євген В.Феденко, П. Маляр. – Нью-Йорк, 1978. – С. 336-341.
 • Шанковський Л. УПА та її підпільна література. – Філадельфія: Америка, 1952. – 20 с.
 • Яремчук І. Під знаком вогню: генетичний контекст та естетична природа поезії УПА: монографія. – Львів [У надзаг.: Львівський національний університет імені Івана Франка], 2006. – 210с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус