Постмодернізм у слов’янських літературах (чехи)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016МОТОРНИЙ ОлександрФЛс-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛс-51мБРИЛИНСЬКА Надія

Опис курсу

Курс «Постмодернізм у слов’янських літературах» є одним з опорних при підготовці фахівців-славістів, що спеціалізуються у галузі богемістики. Його завданням є глибоке ознайомлення студентів з історією становлення постмодернізму як літературного напряму в чеській літературі. Ця навчальна дисципліна покликана розширити літературознавчі та культурологічні обрії студентів-магістрів, ознайомити їх з історико-культурними процесами у чеській літературі, з творчістю її видатних представників на етапі сучасності. Студенти одержують не лише історико-літературні відомості, а й знайомляться з поетикою творчості видатних чеських письменників-постмодерністів, вдосконалюють свої навички літературознавчого аналізу. Курс дає студентам можливість усвідомити специфіку розвитку найновішої чеської літератури, застосувати навички компаративного літературознавчого аналізу, навчитися оперувати сучасною літературознавчою термінологією.

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

Дисципліна «Постмодернізм у слов’янських літературах»

Викладач: Моторний Олександр Андрійович

тел. 0636847604
email: oleksandr.motornyy@lnu.edu.ua

Тема практичного заняття 1: Постмодернізм на сучасному етапі. Творчий шлях Ї. Кратохвіла та М. Айваза

 1. Роман Truchlivý bůh Ї. Кратохвіла
 2. Роман Lucemburská záhrada М. Айваза

Тема лекції 1: Постмодернізм на сучасному етапі

 • Творчий шлях Ї. Кратохвіла
 • Творчий шлях М. Айваза

Тема практичного заняття 2: Поезія постмодернізму на сучасному етапі.

 • Іван Верніш – представник постмодерної поезії
 • Елементи постмодернізму в творчості інших сучасних чеських поетів
 1. Trávníček, JiříНolý, Jiří. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006.
 2. Lewis, Barry. Postmodernism and Literature (or: Word Salad Days, 1960–1990). In: SIM, Stuart. The Routledge Companion to Postmodernism. London – New York: Routledge, 2001. ISBN978-0-415-24307-0. S. 121–133.
 3. Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, Alexandr;
 4. Lexikon české literatury. Praha, 1985 – 2008.
 5. Panorama české literatury. – Olomouc, 1994.
 6. http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/ – посилання на джерела та додаткову літературу.
 7. http://texty.citanka.cz/ – збірник чеських текстів в оригіналі і відомості про авторів.
 8. http://ld.johanesville.net (життєвий та творчий шлях письменників).
 9. http://svet-literatury.wz.cz (життєвий та творчий шлях письменників).
 10. http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy (життєвий та творчий шлях письменників).
 11. http://isis.ucl.cas.cz/?form=biblio – бібліографія чеських письменників.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус

Завантажити силабус