Михайло Возняк. Студії над українськими літописами

Михайло Возняк. Студії над українськими літописами: Збірник наукових праць / Вступна стаття, упорядкування та коментарі Назара Федорака. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 596 с.
ISBN 978–966–613–837–1

Пам’ятки українського літописання завжди перебували у сфері професійних літературознавчих зацікавлень академіка Михайла Возняка. Саме він чи не перший із учених наполягав на “українській літописній традиції” як на важливому понятті в термінологічній системі нашого літературознавства. Також Михайло Возняк виступав проти надмірних пошуків впливів на виникнення та розвиток літописного жанру в Україні, раз у раз наголошуючи на органічності, питомій українськості й форми, і змісту наших літописів, починаючи від XI століття. До цієї книги ввійшли окремі дослідження та фрагменти прань академіка Михайла Возняка на теми українського літописання. Пропонований збірник дозволяє сформувати більш-менш цілісне уявлення про методику наукових досліджень видатного вченого-філолога, зокрема в царині студій над українською літописною традицією, її розвитком, питаннями співвідношення літературного та фольклорного тексту, авторства окремих літописних пам’яток тощо. Більшість уміщених у збірнику праць було опубліковано ще в першій половині XX століття й відтоді не перевидавано.
Для фахівців-філологів, студентів гуманітарних факультетів навчальних закладів різних рівнів акредитації, шанувальників української старовини, широкого кола читачів.


ЗМІСТ

Назар ФЕДОРАК. Українські літописи в дослідженнях Михайла Возняка

Михайло ВОЗНЯК. Історія української літератури (фраґменти)

Михайло ВОЗНЯК. Старе українське письменство. Вибір для середніх шкіл (фраґменти)

Михайло ВОЗНЯК. Українські пісні й польські вірші з “Літописця” Єрлича

Михайло ВОЗНЯК. Хто ж був автором так званого Літопису Самовидця?

Михайло ВОЗНЯК. Псевдо-Кониський і Псевдо-Полетика (“Історія Русовъ” у літературі й науці)

Коментарі