Архів випусків – “Українське літературознавство”

ukr_literat_mal02

 “Українське літературознавство” –

збірник наукових праць, мета якого – висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, франкознавства, мовознавства, фольклористики


Випуск 82

Українське літературознавство. Випуск 82. Львів, 2017.

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» традиційно вміщено статті, в яких досліджено проблеми історичного розвитку літератури, герменевтики та рецепції художніх явищ, а також теоретичні питання жанрово-стильової еволюції. Окрему проблематику розкриває розділ «Медієвістика». Статті, вміщені в рубриці «Молода кафедра», засвідчують розмаїття наукових інтересів і високий фаховий рівень молодих літературознавців. Завершують випуск студії та спогади, пов’язані з пам’ятною датою – 75-річчям від дня народження світлої пам’яті Ірини Калинець.

Випуск 81

Українське літературознавство. Випуск 81. Львів, 2016.

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» традиційно вміщено статті, в яких досліджено проблеми історичного розвитку літератури, герменевтики та рецепції художніх явищ, а також теоретичні питання жанрово-стильової еволюції. Окрему проблематику розкриває розділ «Медієвістика». Статті, вміщені в рубриці «Молода кафедра», засвідчують розмаїття наукових інтересів і високий фаховий рівень молодих літературознавців. Завершують випуск студії та спогади, пов’язані з пам’ятною датою – 75-річчям від дня народження світлої пам’яті Ірини Калинець.

Випуск 80: [ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ]

Українське літературознавство. Випуск 80. Львів, 2016.

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» наукову, публіцистичну та художню спадщину Івана Франка висвітлено у контексті здобутків сучасної гуманітаристики. Докладно проаналізовано теоретико-методологічні засади Франкових літературознавчих студій. Осмислено роль і місце ученого в інтелектуальному житті України, акцентовано на його націєтворчій місії. Представлено особливості творчих взаємин письменника із колегами-сучасниками. У традиційному розділі «Публікації» уведено у науковий спогади Апполінарія Маршинського, в яких йдеться про малознані епізоди з життя Івана Франка.

Випуск 79: [ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ]

Українське літературознавство. Випуск 79. Львів, 2015

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» зосереджено увагу на інтерпретації Франкової прози та поезії. Докладно проаналізовано ідейно-тематичний діапазон і художньо-виражальний потенціал літературної спадщини письменника. У традиційній рубриці «Публікації» введено у науковий обіг листи Кирила Трильовського до Івана Франка та його спогади про видатного сучасника.

Випуск 78: [ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ]

Українське літературознавство. Випуск 78. Львів, 2014

Черговий випуск збірника “Українське літературознавство” спрямований на висвітлення спадщини Івана Франка. В епіцентрі уваги опинилися питання Франкового внеску у теорію та методологію літературознавчих студій, фольклористику, перекладознавство та інші галузі гуманітаристики.

Випуск 77

Українське літературознавство. Випуск 77. Львів, 2013

«Українське літературознавство» традиційно досліджує проблеми розвитку літератури «від давнини до сучасності», а також розглядає питання теоретичного аспекту красного письменства. Розмаїтістю проблематики наповнений розділ «Молода кафедра», в якому молоді науковці засвідчують своє самобутнє естетичне мислення.

Випуск 76: [ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ]

Українське літературознавство. Випуск 76. Львів, 2012

Черговий випуск збірника “Українське літературознавство” спрямований на висвітлення спадщини Івана Франка. В епіцентрі уваги опинилися питання Франкового внеску у теорію та методологію літературознавчих студій, фольклористику, перекладознавство та інші галузі гуманітаристики.

Випуск 74: [ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ]

Українське літературознавство. Випуск 74. Львів, 2011

Черговий випуск збірника “Українське літературознавство” спрямований на висвітлення велегранної спадщини Івана Франка. В епіцентрі уваги опинилися питання Франкового внеску у теорію та методологію літературознавчих студій, фольклористику, перекладознавство та інші галузі гуманітаристики. У традиційному розділі “Публікації” презентовано маловідомі публікації Івана Франка на сторінках часопису “Kraj”.

Випуск 72: [ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ]

Українське літературознавство. Випуск 72. Львів, 2010. 274 с.

У черговому випуску збірника Українське літературознавство запропоновано низку досліджень, що висвітлюють актуальні проблеми сучасного франкознавства. Акцент зроблено на текстуальній інтерпретації Франкових творів, з’ясуванні творчих контактів письменника, внеску ученого у розвиток мовознавства, фольклористики, перекладознавства. Окрему рубрику становлять публікації маловідомих матеріалів (художніх творів, наукових праць, листів).

Випуск 70: ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ

Українське літературознавство. Випуск 70. Львів, 2008. 272 с.

У черговому випуску збірника Українське літературознавство запропоновано низку досліджень, що висвітлюють актуальні проблеми сучасного франкознавства. Акцент зроблено на текстуальній інтерпретації Франкових творів, з’ясуванні творчих контактів письменника, внеску ученого у розвиток мовознавства, фольклористики, перекладознавства. Окрему рубрику становлять публікації маловідомих матеріалів (художніх творів, наукових праць, листів).

Випуск 68: ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ

Українське літературознавство. Випуск 68. Львів, 2006

Черговий випуск збірника не тільки продовжує вже традиційну проблематику (герменевтика тексту, а водночас і текст у широкому контексті, публікації), а й поширює її новими параметрами дослідження (перекладознавча компаративістика, лінгвістичний аспект, рецензії, ювілей). На сторінках видання читач зустріне імена і статті відомих франкознавців і “молодих духів” (термін Франка, зрештою, усі автори студій намагаються йти у руслі сучасних літературознавчих теорій).