Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Напрям підготовки (спеціальність) – 035 “Філологія”
Спеціалізація – “Японська мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Актуальні проблеми лінгвістичних студій 16 16 1:1 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Історія японської мови 16 16 1:1 Залік
Культура японської мови 16 16 1:1 Залік
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Проблеми усного перекладу 16 1:0 Залік
Методика викладання української літератури в середній школі 32 0:2 Залік
16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Стилістика японської мови 16 32 1:2 Іспит
Теоретичні аспекти сучасного літературознавства Сходу 16 32 1:2 Іспит
Теорія літератури 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду 16 16 1:1 Залік
Український романтизм у європейському контексті 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми укр. граматики 16 32 1:2 Іспит

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
180 0:11,3 Диф. залік
Філологічні та культурологічні студії країн Сходу 16 16 1:1 Залік