Чеська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ЛОБУР НадіяФЛс-21
432доцент ЛОБУР НадіяФЛс-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364ФЛс-21доцент ОСТАШ Любов
364ФЛс-21ВАНЧУШОВИЧ Уляна
464ФЛс-21доцент ЛОБУР Надія
464ФЛс-21ВАНЧУШОВИЧ Уляна

Опис курсу

Навчальна дисципліна складається з трьох змістових модулів – “Графіка і орфографія чеської мови”, “Історична граматика чеської мови” та “Граматико-комунікативний курс чеської мови середнього рівня 1”. Передбачається ознайомити студентів з основними принципами чеського правопису; з історією формування чеської мови, періодизацією історії чеської мови, особливостями розвитку її графічної, фонетичної і граматичної систем, простежити на окремих прикладах та аналізі текстів найважливіші мовні процеси; ознайомити студентів з морфологічною нормою сучасної чеської мови та лексикою найпоширеніших тематичних полів.

Завданням навчальної дисципліни є навчити майбутніх славістів грамотно писати та говорити чеською мовою; удосконалити їхні практичні навички володіння чеською мовою; навчити розпізнавати окремі мовні факти, властиві чеській мові в різні періоди її розвитку, зіставляючи із сучасним мовним матеріалом, реконструювати архетипи словоформ.

 Результати навчання:

  • знати:

– основний теоретичний матеріал з курсу;

– історичний, фонетичний та етимологічний принципи правопису у чеській мові;

– орфографічні норми сучасної чеської мови.

– періодизацію історії чеської мови;

– історію формування графічної, фонологічної та граматичної систем чеської мови;

– найважливіші фонологічні та морфологічні процеси та явища в історії чеської мови.

– лексику найпоширеніших тематичних полів;

–  морфологічні норми сучасної чеської мови;

  • вміти:

– працювати з науковою мовознавчою літературою;

– теоретично здобуті знання основних правил чеського правопису застосовувати на практиці;

– теоретично здобуті знання основних правил чеської граматики застосовувати на практиці;

– володіти навичками культури мовлення і нормами сучасної чеської літературної мови та вимови.

– відтворювати фонологічний розвиток словоформ від прадавніх часів до сучасного стану;

– давати історико-лінгвістичний коментар до явищ чеської мови;

– вести бесіду з носіями чеської мови, читати і розуміти художні та публіцистичні тексти різної складності, реферувати усний та письмовий текст чеською мовою, творити тексти самостійно, перекладати тексти; визначати історичне походження сучасних словоформ.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму