Історична проза 1960–1990-х років

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828ArrayФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛу-45, ФЛу-46, ФЛу-47

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

історична прозаСпецкурс історична проза 60-90-х рр. ХХ ст. представляє найбільш знакові твори української літератури означеного періоду. В ньому з’ясовується загальна типологічна модель історичного твору, а потім розглядаються окремі її варіації на безпосередньому текстовому матеріалі. Важливим є простеження ознак часу – як зображеного історичного періоду, так і часу авторському письма – в тканині тексту.

  • знати:

Історичну прозу 1960-90-х рр. в її жанровому різноманітті та ідіостильових модифікаціях. Розуміти важливість історичного прозового письма в контексті означеного періоду.

  • вміти:

Розрізняти історичний твір від не-історичного. Знаходити відповідні жанрові домінанти окремого твору. Вміти аналізувати як ідейно-смисловий, так і поетичний виміри твору.

 

Рекомендована література: 

  1. Андрусів С. Мости між часами (про типологію історичної прози) / Стефанія Андрусів // Українська мова і література в школі. – 1987. – № 8. – С. 16.
  2. Бернадська Н. І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція : монографія / Ніна Бернадська. – К. : Академвидав, 2004. – 368 с.
  3. Ромащенко Л. І. Жанрово-стильовий розвиток сучасної української історичної прози : Основні напрями художнього руху : монографія / Л. І. Ромащенко. – Черкаси : Вид-во Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького, 2003. – 388 с.