Сучасна слов’янська мова (україністи, 1 потік)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
696БРИЛИНСЬКА Надія
696ЛАЗОР Оксана

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Сучасна слов’янська мова (болгарська, словенська, хорватська, чеська)” рекомендована для студентів-україністів ІІІ курсу, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”. Окрім вивчення сучасної слов’янської мови (болгарської, словенської, хорватської, чеської) на базовому рівні, програма курсу передбачає ознайомлення з особливостями мов слов’янської групи, зокрема південно- та західнослов’янських, короткий екскурс в історію мови, яку студенти вирішили опанувати, знайомство із пам’ятками культури та природи країни, в якій мешкають носії обраної для вивчення мови, з їхніми традиціями, літературно-мистецькою сценою, особливостями політичного та суспільного життя.
Мета: ознайомити студентів-філологів із особливостями сучасної слов’янської мови (болгарської, словенської, хорватської, чеської).
Завдання: подати студентам відомості про країну, в якій мешкають носії сучасної слов’янської мови (болгарської, словенської, хорватської, чеської), ознайомити з базовим лексичним складом обраної для вивчення сучасної слов’янської мови, особливостями її морфологічної та синтаксичної структури, а також забезпечити засвоєння правил літературної вимови. Виробити вміння спілкуватися з носіями мови на побутовому рівні та сформувати навички роботи з текстами початкового рівня складності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: норми літературної вимови обраної для вивчення сучасної слов’янської мови, способи словотворення, мати загальне уявлення про особливості морфологічної та синтаксичної структури, базову лексику.
вміти: володіти усними та письмовими формами висловлення сучасної слов’янської мови (болгарської, словенської, хорватської, чеської); вести бесіду з її носіями на базовому рівні; читати, розуміти, сприймати на слух тексти початкового рівня складності.