Сучасна слов’янська мова (україністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
696

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Сучасна слов’янська мова (чеська / словенська / сербська / болгарська / хорватська)” призначена для студентів-україністів спеціальностей 035 Філологія і 014 Середня освіта третього року навчання за освітнім ступенем “бакалавр”. Окрім вивчення сучасної слов’янської мови (чеської / словенської / сербської / болгарської / хорватської) на початковому рівні, програма курсу передбачає ознайомлення із пам’ятками культури та природи країни, в якій мешкають носії обраної для вивчення мови, з її традиціями, літературно-мистецькою сценою, особливостями політичного та суспільного життя.

Мета: навчити студентів володіти усно і письмово обраною для вивчення сучасною слов’янською мовою (чеською / словенською / сербською / болгарською / хорватською) на початковому рівні.

Завдання: подати студентам відомості про країну, в якій мешкають носії сучасної слов’янської мови (чеської / словенської / сербської / болгарської / хорватської), ознайомити з базовим лексичним складом обраної для вивчення сучасної слов’янської мови, особливостями її морфологічної та синтаксичної структури, а також забезпечити засвоєння правил літературної вимови; виробити вміння спілкуватися з носіями мови на побутовому рівні та сформувати навички роботи з текстами початкового рівня складності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: норми літературної вимови обраної для вивчення сучасної слов’янської мови (чеської / словенської / сербської / болгарської / хорватської), мати загальне уявлення про особливості її морфологічної та синтаксичної структури, базову лексику.

вміти: володіти усною та письмовою формами сучасної слов’янської мови (чеської / словенської / сербської / болгарської / хорватської); вести бесіду з носіями мови; читати, розуміти, сприймати на слух та створювати тексти початкового рівня складності.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус