Синтаксична фразеологія (освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
936професор ТЕРЛАК Зеновій

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни  – ознайомити студентів із проблемами синтаксичної фразеології, які не знайшли належного висвітлення в нормативному курсі української граматики. Об’єктом вивчення є речення фразеологізованої структури, що займають проміжне місце між фразеологічним і синтаксичним рівнями мовної системи.

Завдання навчальної дисципліни  – сформувати у студентів навички синтаксичного аналізу простих і складних речень фразеологізованої структури; навчити виділяти фразеомоделі, за якими конструюються синтаксичні фразеологізми, і виявляти їх семантику; висвітлити явища варіантності і синонімії в системі речень, що мають фразеологізовану структуру.

Студент повинен знати основні моделі фразеологізованих структур у системі простого і складного речення, способи вираження основних компонентів у складі фразеомоделі і можливість їх поширення залежними компонентами, принципи синтаксичного аналізу фразеологізованих структур у системі простих і складних речень.

Студент повинен уміти: конструювати моделі, за якими будуються речення фразеологізованої структури; виділяти постійні і змінні компоненти у складі кожної фразеомоделі; класифікувати фразеологізовані речення за семантикою, ступенем їх фразеологізації і синтаксичної членованості (закриті структури, напівфразеологізовані структури, структури змішаного типу); робити синтаксичний аналіз простих і складних речень фразеологізованої структури.

Рекомендована література

  1. Баран Я. А. Фразеологія у системі мови. – Ів.-Франківськ: Лілея-НВ, 1997.
  2. Загнітко А. П. Синтаксис і фразеологія: особливості взаємодії і вхаємопроникнення // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В.И.Вернадского. – Филология. – Т. 20. – №6. – Симферополь, 2007.
  3. Личук М. І. Фразеологізовані речення в системі синтаксичних одиниць // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Вип. 5.– Донецьк, 1999.
  4. Личук М.І., Шинкарук В. Д. Ступені фразеологізації речень. – Чернівці, 2001.
  5. Личук М. І. Синтаксично нечленовані речення в системі простого речення // Українська мова. – 2013. – №4.
  6. Ситар Г. Структурні й семантичні типи синтаксичних фразеологізмів в українській мові // Мовознавчий вісник: Зб. наук. праць. – Вип. 12-13.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму