Культура спілкування

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616ArrayФЛу-31, ФЛу-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФЛу-31
ФЛу-32

Опис курсу

Комплексно подати національно-специфічні правила мовленнєвої поведінки українців у різних ситуаціях увічливого контакту зі співрозмовником.
Подати систему спеціальних висловів увічливості, які реалізуються в основних етикетних ситуаціях: звертання, вітання, вибачення, подяка, прощання, прохання /відмова, згода / незгода тощо.
Розглянути основні чинники, які впливають на вибір етикетного вислову в конкретній етикетній ситуації.
 Завдання спецкурсу полягає в тому, щоб розкрити самобутність національних форм українського мовленнєвого етикету, висвітлити їх в історичному розвитку і зв’язку з етнопсихологічними рисами українського народу, його світоглядом, культурною еволюцією. Проаналізувати причини психомовленнєвої деформації комунікативної поведінки в тоталітарному суспільстві, окреслити місце і роль етикетного виховання у шкільних гуманітарних дисциплінах, зокрема при вивченні української мови. Докладно розглянути основні етикетні ситуації й реалізацію в них засобів спілкувального етикету.

Матеріали

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус