Кваліфікаційна (магістерська) робота

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
39Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3270ФЛу-21мпрофесор КУПЧИНСЬКА Зоряна

Опис курсу

Атестація випускників освітньої програми “Українська мова та література” спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.01 Українська мова та література проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Кваліфікаційна (магістерська) робота спрямована на розв’язання спеціалізованих  завдань та/або практичної проблеми в галузі філології (відповідно до обраної спеціалізації – українська мова та література), що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Магістерська робота – це самостійне наукове дослідження філологічної проблеми, яке повинне містити значний елемент новизни та засвідчувати, що здобувач орієнтується в актуальній науковій проблематиці, вміє  використовувати відповідні методи дослідження та самостійно аналізувати, систематизувати, узагальнювати основні наукові й практичні результати. Ця робота спрямована на самостійне розв’язання складних дослідницьких завдань, пов’язаних із актуальними проблемами філології,  певною науково-практичною проблематикою катедри. Вона є підсумком виконання магістерської програми та відображає вміння студента, що здобуває ОС “Магістр”, самостійно вести науковий пошук та вирішувати науково-дослідницькі  завдання.

 

Матеріали

Методичні рекомендації