Соціолінгвістика: досвід України (україністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828БУТКОВСЬКА ОксанаФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, , ,

Опис курсу

Соціолінгвістика: шлях від «що» мовознавство до «чому» мовознавство, історія, теорія та методи аналізу мови у стосунку до суспільства, категорійна база. Виокремлення взаємодії: мова-соціальний факт. Роль мовної політики, мовної ситуації, мовного законодавства для аналізу навколишньої дійсності. Мова та ідеологія, мова та ідентичність, мова і політика як підґрунтя для вирішення питань мовної безпеки. Поняття про соціолінгвістичну традицію: англомовну, німецьку, іспанську, французьку, польську, болгарську, російську. Етапи розвитку української соціолінгвістичної традиції. Соціолінгвістична класифікація мов.

Результати навчання:

знати:
• ознаки сучасної мовної парадигми;
• аспекти вивчення взаємодії мови та суспільства;
• нові категорії аналізу: дискримінація за мовною ознако, мовні права та ін.;
• реалізацію мовного законодавства (міжнародного і внутрішнього), мовної політики в різних державах світу (США, Канада, Африка, ЄС та Україна);
• про роль зв’язку мова-політика для національної безпеки;
• статус мов у різних державах (державні, офіційні мови, мови меншин, регіональні мови, міноритарні мови, мови мігрантів ат ін.);
• про смерть і захист мов у сучасних умовах.

вміти:
• аналізувати і порівнювати взаємодію мови та суспільства в світі та в Україні;
• з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки універсальних та ідіоетнічних ознак функціонування мов у різних країнах світу та в Україні.

Форми та методи навчання: лекції, самостійна робота.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

• Кулик В. Дискурс українськмх ЗМІ: ідентичності, ідеології, владні стосунки. – К.: Критика: К., 2010. – 655 с.
• Лазаренко Л. Досвід мовних політик світу й українська перспектива // Українська мова. – 2002. – № 4. – C. 3–22.
• Масенко Л. Мова і політика. – К., 1998.
• Масенко Л. Мовна ситуація України: соціолінгвістичний аналіз // Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз та рекомендації. – К., 2008. – С. 96–131.
• Мацюк Г. Про потребу розвитку теорії дискримінації в соціолінгвістиці // Четверта міжнародна науково-практична конференція «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті». Збірник матеріалів. 23-24 серпня 2013 року. – Львів. Україна.-Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2013. – С. 68−74.
• Обережно – мова! Матеріали слухань у Верховній Раді України від 12 березня 2003 р. – К., 2003.
• Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. – К., 2004.
• М..С. Хмелевский, А.В. Урсуленко Современная украинская языковая ситуация (коммуникативный аспект)//Heidelberger Publikationen zur Slavistik. Linguistische Reihe. Band 17. – Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2009. – P. 217-230.
• Цыхун Г. Крэалізованы прадукт (Трасянка як аб’єкт лsнгвsстычнага даследавання//Arche (Пачаток). –Ч. 6. – Мінск , 2000. с.1-9.
• J. -J. Weber and K. Horner. Introducing Multilingualism. A social approach. – London and New York: Routledge, 2012. – 214 р.
• Phillipson R. Linguistic Imperialsm. – Oxford: Oxford University Press, 1992.
• Skutnabb-Kangas,Tove and Phillipson ,Robert (ed.). Lingustics Human Rights: Overcoming Linguistic Discrimination. –Berlin: Mouton de Gruyter, 1995.
• Ricento Thomas (ed). An Introduction to Language Policy: Theory and Method. – Oxford: Blackwell, 2006.
• Michael Moser. Language Policy and the Discourse on Languages in Ukrine under President Victor Yanukovych (25 February 2010-28 October 2012). – Stuttgart: Verlag, 2013. – 425 p.