Українське термінознавство

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор КОЧАН ІринаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34

Опис курсу

Термінознавство – це наука про терміни, їх особливості й відмінності від загальновживаних слів. Тому передбачено ознайомити студентів з теорією терміна,  способами  творення фахових слів, з поняттями термінологія, професійна лексика, номени, терміносистема, термінографія. Розглянути  основні етапи становлення й розвитку українського термінознавства, погляди науковців на термін та його ознаки, шляхи удосконалення терміносистем.

Рекомендована література

 

 1. Дудок Роман. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках: монографія. –Львів, 2009. -358 с.
 2. Дяков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти. – К., 2000.
 3. Зарицький М. Актуальні проблеми українського термінознавства.- К., 2004
 4. Кияк Т.Р. Лінгвістичні аспекти термінознавства. – К., 1989.
 5. Ковалик І.І. Логіко-лінгвістична концепція технічної термінології у слов’янських мовах// Вісник ЛДУ: Серія філологічна, 1969.- Вип. 6.
 6. Кочан І. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами в сучасній українській мові.- Львів:Вид-во Львівського ун-ту, 2004.-520 с.
 7. Кочан І.М. Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології).- Київ: Знання, 2012.-294 с.
 8. Кочан І. Українське термінознавство в іменах. – Львів: Літопис, 2012.
 9. Кочерга О., Кулик В.М. Українські термінологічні словники у бібліотеках Києва і Львова // Інститут теоретичної фізики АН України. – К., 1993.
 10. Крижанівська А., Симоненко Л. Актуальні проблеми упорядкування наукової термінології. – К., 1987.
 11. Наконечна Г. Українська наукова термінологія: історія і сьогодення. – Львів, 1997.
 12. Панько Т. Від терміна до системи. – Львів, 1979.-147 с.
 13. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів, 1994. – 216 с.
 14. Прикладне термінознавство: Навчальний посібник.- // За ред. В. Дубічинського та Л. Васенко.- Харків: НТУ ХП1, 2003.- 145 с.
 15. Склад і структура термінологічної лексики української мови.- К. 1984.
 16. Шевельов Ю Українська мова в першій половині ХХ ст.: Стан і статус.-Торонто, 1987.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус