Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Напрям підготовки (спеціальність) – 035 “Філологія”
Спеціалізація – “Перська мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Актуальні проблеми лінгвістичних студій турецької мови 16 0:1 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Історія перської мови 16 16 1:1 Залік
Культура перської мови 16 16 1:1 Залік
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Поетика усної словесності 16 16 1:1 Залік
Проблеми усного перекладу 16 1:0 Залік
Методика викладання української літератури в середній школі 32 0:2 Залік

10-й семестр

11-й семестр