БРИЛИНСЬКА Надія

Наукові інтереси

Літературознавство, історія чеської літератури, перекладознавство.

 

Курси

Публікації

  1. Чеський поетизм у контексті літературного процесу в Чехословаччині першої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 48. – Львів, 2009. – С. 177−182.
  2. Сюрреалістичні прояви у чеській поезії першої половини ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. 27−28. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 227−231.
  3. Образність поезії Я. Сейферта (60−70-ті рр. ХХ ст.) // Буковинський журнал (Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича). − №2. – Чернівці, 2010. – С. 117−120.
  4. Особливості творчого доробку Ярослава Сейферта другої половини 20-их рр. ХХ ст.: крах ілюзій та повернення до основ // Вісник Львівського університету. – Вип. 56. Част. 2. – Львів, 2012. − С. 259−264.

 

Переклади:

Ярослав Сейферт. Моровий стовп // Буковинський журнал (Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича). − №2. – Чернівці, 2010. – С. 106−117.

Біографія

Народилася 4 січня 1986 року у Львові.

У 2007 році закінчила слов’янське відділення філологічного факультету університету імені Івана Франка.

З 2011 року – асистент кафедри слов’янської філології.

Навчальні курси: практичний курс з історії чеської літератури, практичний курс із сучасної слов’янської (чеської) мови.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!