Історія основної слов’янської літератури (сербської)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ТАТАРЕНКО АллаФЛсрб-21
432професор ТАТАРЕНКО АллаФЛсрб-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛсрб-21доцент ВАСИЛИШИН Марія
416ФЛсрб-21доцент ВАСИЛИШИН Марія

Опис курсу

Курс «Історія сербської літератури» призначений для студентів-сербістів другого-четвертого року навчання, належить до нормативних дисциплін – обов’язкової програми підготовки майбутніх славістів. Мета курсу – допомогти студентові оволодіти знаннями про основні етапи розвитку сербської  літератури.

Курс має загальнотеоретичні і практичні цілі.

Загальнотеоретичні цілі курсу «Історія сербської літератури» полягають в тому, щоб:

 • Скласти цілісну картину розвитку сербської літератури найдавнішого періоду та періоду Ренесансу та бароко як невід’ємного чинника розвитку сербської культури ;
 • осмислити філософське й культурологічне підґрунтя різних етапів її розвитку;
 • ознайомитись з кращими взірцями сербського письменства цього періоду ;
 • усвідомити паралелі в розвитку сербської та української літератур.

Практичні цілі курсу вбачаємо в тому, що він допоможе:

 • сформувати картину сербського національного письменства у її тяглості і розмаїтті;
 • навчитися аналізувати художні твори сербського письменства у контексті національної і європейської поетики;
 • розвинути навички вести літературознавчу дискусію, а також навички «читання зблизька»;
 • отримати багату й різнобічну інформацію про важливі твори сербської літератури;
 • збагатити лексичний запас читанням кращих взірців літературного тексту;
 • майбутнім перекладачам допоможе зорієнтуватись у тому, які твори їм було б цікаво перекладати.

Рекомендована література

 1. Деретић Ј. Историја српске књижевности. Београд: Нолит. – 1983. – 706 с.
 2. Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур: У двох книгах / Переклад з німецької. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 288 с (Альма-матер)
 3. Милосављевић П. Систем српске књижевности. – Приштина: Народна и универзитетска библиотека. – 1996. – 366 с.
 4. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження.: Підручник. – 3 вид. . – К.: Знання, 2011. – 476 с.
 5. Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5 т. – К., 1987. – Т.1.
 6. Брайчевський М.Походження слов’янської писемності. К., 1998.
 7. http://www.rastko.rs
 8. https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус