Мала проза шістдесятників (україністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор ПЕЧАРСЬКИЙ АндрійФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛу-45, ФЛу-46, ФЛу-47

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

мала проза 60
Мета:

Комплексно представити в літературному процесі інтертекстуальні модуси українського шістдесятництва.

Презентувати художню прозу українських шістдесятників як носія психологічного знання про людину.

Розкрити цілісне бачення тексту в іманентному, імперативному і синкретичному вимірах.

Окреслити жанрово-стильові особливості малої і великої прози українських шістдесятників.

Простежити трансформацію «етичного релятивізму» (Е. Фромм) українських шістдесятників в тогочасних соціально-політичних реаліях.

Висвітлити особливості історичної прози українських шістдесятників у контексті сучасного розуміння міждисциплінарної парадигми художнього тексту.

Завдання:

Ознайомити студентів із багатогранною прозовою спадщиною українських шістдесятників.

Показати український варіант тематичного і жанрово-стильового аспекту літератури на радянському просторі епохи шістдесятництва.

Висвітлити основні здобутки та новаторство письменників‑шістдесятників в історії української літератури.

Представити транскультурні коди літературного дискурсу українського шістдесятництва.

знати:

 • жанрово-стильові особливості химерної прози українських шістдесятників (роман‑дилогія «Лебедина зграя», «Зелені млини» В. Земляка, «Позичений чоловік» Є. Гуцала, «Зорі й оселедці» В. Міняйла, «Ирій» В. Дрозда, «Левине серце» П. Загребельного, «Дім на горі» В. Шевчука та ін.);
 • кінематографічне перекодування роману «Лебедина зграя» В. Земляка (на матеріалі художнього фільму І. Миколайчука «Вавілон ХХ»);
 • життя і творчість Гр. Тютюнника («Дивак», «Рожевий морок», «Кленовий пагін», «Сито, сито…», «Місячної ночі», «Зав’язь», «На згарищі», «У сутінки», «Три зозулі з поклоном», «Чудасія», «Смерть кавалера», «Деревій», «Климко», «Печена картопля», «Лісова сторожа», «Вогник далеко в степу», «Поминали Маркіяна та ін.);
 • взаємовідношення літератури й кінематографа: за мотивами творів Гр. Тютюнника (на матеріалі кінокартин М. Вінграновського «Климко», В. Шалиги «Три плачі над Степаном», «Скляне щастя», В. Гузика «Брати»);
 • особливості поетики любові в новелістиці В. Симоненка (зб. «Вино з троянд»);
 • малу прозу Є. Гуцала («Люди серед людей», «Яблука з осіннього саду», «Скупана в любистку», «Олень Август», «Пролетіли коні», «Запах кропу»та ін.);
 • творчість Є. Гуцала в контексті розвитку українського кіно («Зустрічі на будові» Є. Гуцала, «Солом’яні дзвони» Ю. Іллєнко, «У лузі на старому дивані» В. Вітера, відеофільм «Марія», повнометражний фільм «Парад планет», «Виїзний товариський суд», теленовела «Блуд» до серіалу О. Бійми «Острів любові» та ін.);
 • прозову спадщину М. Вінграновського («Не дивись мені у спину», «На добраніч», «Гусенятко»,«Скриня», «Первінка» і «Бинь-бинь-бинь»,«Наш батько», «Женя» «Світ без війни», «Президент», «Сіроманець», «У глибині дощів», «Літо на Десні», «Кінь на вечірній зорі» та ін.);
 • кінематографічну діяльність М. Вінграновського;
 • проблематику українського Голодомору 1932–1933 років у романі «І будуть люди» А. Дімарова;
 • художню парадигму філософських пошуків В. Дрозда («Люблю сині зорі», «Маслини», «Семирозум» «Катастрофа», «Вовкулака», «Білий кінь Шептало», «Острів у вічності» та ін.);
 • життя і творчість Л. Костенко (роман у віршах «Маруся Чурай», історичний роман «Берестечко»);
 • творчість В. Шевчука – майстра психологічної і готичної прози («Серед тижня», «Набережна 12», «Середохрестя», «Вечір святої осені», «На полі смиренному…», «Птахи з невидимого острова», «Сповідь», «Мор»);
 • художній світ «медичної» прози Ю. Щербака («Як на війні», «Бар’єр несумісності», «Причини і наслідки»);
 • філософсько-історичну романістику П. Загребельного («Добрий диявол», «Диво», «З погляду вічності»);
 • проблему добра і зла в творчості Ю. Мушкетика («Біла тінь», «Позиція», «Смерть Сократа», «Диявол не спить», «Обвал», «Сльози Офелії», «Динозавр» та ін. );
 • особливості поетики збірок повістей і оповідань В. Захарченка («Співучий корінь», «Стежка», «Дзвінок на світанні»);
 • проблему смислу й абсурду людського буття в повісті «Більмо» М.  Осадчого;
 • естетичні пошуки мистецького діалогу: «Така лиха пам’ять» В. Коротича і «Гординя» Я. Ступака;
 • проблему історичноїта художньоїправди в романістиці Р. Федорова («Жбан вина», «Квіт папороті», «Колиска з яворового дерева»та ін.) та Р. Іваничука («Мальви», «Журавлиний крик» та ін.);
 • дисидентський роман В. Рубана «Помирав уражений проліском сніг»: ґенеза, проблематика, ідейно-стильові горизонти;
 • проблему української національної ідентичності в романістиці Р. Андріяшика («Люди зі страху», «Полтва», «Додому нема воротя»);
 • антропологічні та світоглядні виміри малої і великої прози Б. Харчука («Йосип з гроша здачі», «З роздоріжжя», «Станція «Настуся», «Закамянілий вогонь», «Межі і безмежжя», «Зазимки і весни», «Неслава», «Горохове чудо», «Помста»);
 • творчість В. Близнеця – класика дитячої літератури епохи шістдесятництва («Паруси над степом», «Ойойкове гніздо», «Землянка», «Звук павутинки» та ін.).

вміти:

 • виявити особливості становлення та функціонування великої і малої прози українських шістдесятників;
 • визначити фундаментальні концепти української «химерної прози» та американського «магічного реалізму»: спільні й відмінні ознаки;
 • виявити правильне розуміння сутності взаємозв’язку «життєвого матеріалу» та «художньої фікції» у прозі українських письменників епохи шістдесятництва;
 • простежити грані ліричних, епічних і драматичних форм на прикладах конкретних прозових творах;
 • розкрити суть «новелістичної концентрації» та «романного мислення» в трансформації жанрів українських письменників‑шістдесятників;
 • розкрити проблематику «дисидентства» і «конформізму» в українському інтелектуальному середовищі 60-70-их років.
 • дати типологічний аналіз національної специфіки жанру на прикладах прозових творів українських шістдесятників.

Рекомендована література:

 • Бєляєва Н. Історична проза В. Шевчука в інтелектуальному аспекті // Слово і Час. – 2001. – № 4.
 • Брюховецька Л. Література і кіно: проблеми взаємин: літ.-крит. нарис. – К. : Рад. письменник, 1988.
 • Володимир Дрозд: «Письменник – лише уста народу»: біобібліогр. нарис / авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; бібліографи-упоряд.: Г. Волянська, Т. Заморіна; наук. ред. І. Негрейчук; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – К., 2013. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління; вип. 15).
 • Громяк Р. Борис Харчук – родом і серцем з Волині // Література Золотого вересня. – К., 1989.
 • Давиденко І. Топос Риму в романі Я. Бохенського «Овідій Назон – поет» та в повісті Ю. Мушкетика «Літній лебідь на зимовому березі» (типологічні сходження) // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст., 2009. – Вип. XXII.
 • Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005.
 • Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2006‑2007.
 • Дончик В. Грані сучасної прози: літ. крит. нарис. – К.: Рад. письменник, 1970.
 • Дончик В. З потоку літ і літпотоку. К.: Стилос, 2003.
 • Зарецький О. Українські шістдесятники і хрущовська відлига в етнокультурному просторі СРСР // Сучасність. – 1995. –№ 4.
 • Зборовська Н. Стильовий портрет шістдесятництва // Слово і Час. – 2001. – № 12.
 • Здобутки країнського кінематографу – від «відлиги» до сучасності. – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hetman.tv/nomera/2012/2012-4-45/kino.html.
 • Іваничук Р. Чистий метал людського слова: Статті. – К.: Рад. письменник, 1991.
 • Ільницький М. На перехрестях віку: У 3 кн. – К.: Видав. дім. «Києво‑Могилянська академія», 2008‑2009.
 • Ільницький М. У фокусі віддзеркалень: Статті. Портрети. Спогади / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005.
 • Коцюбинська М.Книга споминів. – Х.: Акта, 2014.
 • Кравченко А. Художня умовність в українській радянській прозі. – К.: Наук. думка, 1988.
 • Лихограй Р. Валерій Шевчук -письменник, якому не потрібна нобелівська премія // Слово і Час. –2003. – №7.
 • Медвідь В. Шістдесятництво: міф і реальність // Українські проблеми. – 1997. – № 1.
 • Мороз Л. З любові й доброти (Григір Тютюнник): Літ.‑крит. нарис. – К.: Рад. письменник, 1984.
 • Неживий О. Григір Тютюнник: текстологічна та джерелознавча проблематика життя і творчості: монографія. – Луганськ: Вид-во Луганського нац. університету ім. Т. Шевченка, 2010.
 • Образ В. Гра долі. Я на світі такий один [електронний ресурс]. – режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=PPOZozqU5TY.
 • Пастух Т. Київська школа поетів та її оточення: (модерні стильові течії української поезії 1960‑90‑х років): монографія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010.
 • Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. – 2000. – № 4.
 • Печарський А. У новелістичній краплині поетичного всесвіту Василя Симоненка // Слово і Час. – 2013. – № 9.
 • Печарський А. Homo Ludens та епічний вектор українського шістдесятництва: антивоєнний контекст // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – Філологічні науки. – 2014. – Вип. 35.
 • Салига Т. Микола Вінграновський: Літературно-критичний нарис. – К.: Рад. письменник, 1989.
 • Сверстюк Є. Українська література і християнська традиція // Сучасність. – 1992. – № 12.
 • Сверстюк Є. Шістдесятники і Захід // Сверстюк Є. Блудні сини України. – К., 1993.
 • Сеник Л. Василь Симоненко: архетип образу матері // Слово і Час. – 2015. – № 1.
 • Сеник Л. Українська література ХХ: погляд крізь століття // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – Вип. 64. – Част. 2.
 • Слабошпицький М. Побачити в дорозі: Спогад про Б.Харчука // Україна. – 1991. – № 15.
 • Стороженко Л. Художні особливості повістярської спадщини М. Вінграновського // Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. – № 936. – Вип. 61.
 • Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти) – К.:Смолоскип. – 2010.
 • Тарнашинська Л. Художня галактика Валерія Шевчука: постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2001.
 • Трефяк Н. Синтез модерністських стильових ознак у прозі Миколи Вінграновського // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. – Вип. 23/24.
 • Українське шістдесятництво [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/encycl/60/
 • Химерна проза. Витоки. Основні риси [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/bank/public_files/2009/05/218_1242929897_hymerna_proza.pdf
 • Чайковська В. Українська химерна проза: історія народження терміна [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/991/1/06chbtnt.pdf.