ВАСИЛИШИН Марія

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Наукові інтереси

Історія сербської літератури, перекладознавство.

Публікації

  1. Василишин М. “Fiction” i “faction” у сербській літературі “неореалізму” (на матеріалі прози М.Савича) // Studia methodologica. – Тернопіль, 2004. – Вип. 14. – С. 109-113.
  2. Василишин М. “Антилітературність” прози Милисава Савича як заперечення ідеалізованої картини дійсності (в контексті сербської неореалістичної прози) // Проблеми славістики. – Луцьк, 2007. – Число 1. – С. 80-87.
  3. Василишин М. “Монологічна версія неореалістичної оповіді Драгослава Михаїловича (в контексті сербської неореалістичної прози)” // Проблеми слов΄янознавства. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С.158-165.
  4. Василишин М. «Особливості наративної стратегії Живоїна Павловича» // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 40. – Частина 1. – Львів, 2007. – С. 56-69.
  5. Василишин М. «Особливості неореалізму в літературах Югославії та Італії (компаративний аспект)» // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Київ, 2008. – Вип. 7. – С. 337-346.
  6. Василишин М. Особености превода дела Драгослава Михаиловића / Марија Василишин / О делу Драгослава Михаиловића. – Врање, 2009. – С. 73–80.

Біографія

У 1998 році  закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

2004 року захистила кандидатську дисертація на тему: «Неореалістична проза в сербській літературі 60-70-х років ХХ століття».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!