Магістерський семінар зі спеціальності

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛф-11мпрофесор ДОВГАЛЮК Ірина

Матеріали

Викладач:  Яремко Лілія Миколаївна.

Тел. 067-730-57-23( час консультацій:  18.03.2020 р., 25.03. 2020 р,, 01.04.2020 р., 08.04.2020 р., 15.04.2020 р., 22.04.2020 р., 29.04.2020 р., 06.05.2020 р., 13.05.2020 р., 20.05.2020 р., 27.05.2020 р,).

 

Тема 6: Концентричний метод та його характеристики.

 

Тема 7: Метод “запитання-відповіді” та його специфіка.

 

Тема 8: Аналогійний метод і його використання у науковій роботі.

 

Тема 9: Метод контрасту та його характеристики.

 

Тема 10: Проблеми теорії методів. Погляди учених (Арістотель, Р.Декарт, Й.В.Гете).

 

Тема 11: Системно-комплексна методологія у дослідженнях.

 

Тема 12: Філологічний метод при написанні магістерської роботи.

 

Тема 13: Метод компаративістики та його особливості.

 

Тема 14: Біографічний метод та його характеристики.

 

Тема 15: Історико-типологічний метод у дослідженнях.

 

Тема 16: Стрктурно-семіотичний метод та його використання.

 

Література:

 1. Ковалів Ю. Абетка дисертанта. Київ,,»Твім інтер», 2009.
 2. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня // Автор – упоряд. Л. Пономаренко. – К.,2007.
 3. Гнатюк М. Іван Франко в літературно-естетичних концепціях його часу.-Л., 1999.
 4. Гнатюк М. Літературознавчі  концепції в  Україні другої  половини XIX –  початку XX ст. –  Л., 2002.
 5. Зеров М. Українське письменство. – К., 2003.
 6. Івановська О.  П.  Український  фольклор  як  функціонально-образна система суб’єктності. –  К., 2005.
 7. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від О.Потебні до гіпотези мовного релятивізму). – Л., 2002.
 8. Копистянська Н. X. Жанр, жанрова система в просторі літературознавства.-Л., 2005.
 9. Коцюбинська М. Література як мистецтво слова. – К., 1965.
 10. Мітосек 3. Теорія літературних досліджень. – Сімферополь, 2003.
 11. Наєнко М.  Інтим  письменницької праці: 3 лекцій  про специфіку художньої творчості. –  К., 2003.
 12. Потебня А. А. Теоретична поетика. – М., 1990.
 13. Сиваченко М.  Сторінки  історії української літератури  і  фольклористики.-К., 1990.
 14. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. – К., 2000.
 15. Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. – Львів, НВФ «Українські технології», 2010.
 16. Дуцяк І. Теоретичні засади логіки. – Л„ 2002.
 17. Дуцяк І. Методи формування гіпотез. – К., 2006.
 18. Бовсунівська Т. В. Феномен українського романтизму: Етногенез і теогенез.-К.,1997.
 19. Драгоманов М. Літературно-критичні праці: У 2 т. – К., 1970.
 20.  Літературознавча компаративістика. – Тернопіль, 2002.
 21. Літературознавча рецепція і компаративний дискурс.-Тернопіль,2004.
 22. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К., 2006.
 23. Оляндер Л.К. Сучасна компаративістика: проблеми і перспективи // Науковий вісник Волинського державного університету. Філо­логічні науки. – Луцьк, 2001. –  Ч. 9.
 24. Сосенко К.  Культурно-Історична  постать  староукраїнських  свят Різдва і Щедрого Вечора. –  Л., 1928; К., 1994.
 25. Франко І. Із секретів поетичної творчості. – К., 1969.