Загальнофакультетські новини

Рішення про акредитацію бакалаврських освітніх програм філологічного факультету

28.06.2020 | 11:19

16 червня 2020 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти успішно акредитовано бакалаврські освітні програми філологічного факультету

“Українська мова та література”,
“Середня освіта (українська мова і література)”,
“Чеська мова і література”,
“Хорватська мова та література”,
“Польська мова та література”,
“Арабська мова та література”,
“Японська мова та література”,
“Китайська мова і література”.

Читати »

Фольклористична практика 2020: особливості організації і проведення

16.06.2020 | 18:27

Шановні студенти і викладачі,
у зв’язку з карантинними заходами цьогорічна фольклористична практика для студентів спеціалізацій “українська мова і література”, “фольклористика”, “літературна творчість”, “прикладна лінгвістика” (спеціальність “філологія”) та спеціалізації “українська мова і література” (спеціальність “середня освіта”) відбудеться за місцем проживання.

Загальна схема (“дорожня карта”) організації та проходження фольклористичної практики, методичний посібник і допоміжні матеріали подані на спеціальній сторінці Лабораторії фольклористичних досліджень – Студентська фольклористична практика за місцем проживання.
Подаємо список керівників фольклористичної практики за академічними групами (завантажити).
Керівники практики мають контакти старост груп і сконтактують зі...

Читати »

Перелік питань на державний іспит з «Історії японської літератури»

08.06.2020 | 18:08

Екзаменатори: Горошкевич О.Г.
Витичак У.Я.
1. Загальна характеристика літературного процесу епохи Нара
2. Перша письмова пам’ятка “Коджікі”.
3. Перша поетична антологія “Манйошю”. Загальна характеристика.
4. Поетичні жанри в “Манйошю”
5. Ритміко-метрична система і поетичні засоби вака.
6. Літературні жанри норіто і семмьо. Твори «Фудокі», «Ніхон Шьокі».
7. Поезія канші. Творчість Суґавара Мічідзане
8. Автобіографічна повість Ніджьо «Товадзуґатарі».
9. Твори «Очікубо моноґатарі», “Уцухо моногатарі»
10. Жанр ута-моноґатарі. “Ісе моногатарі”. “Ямато моногатарі”
11. Буддійська література. Жанр буддійської легенди сецува. Збірка “Ніхон рьоїкі»
12. Жанр цукурі моноґатарі. “Такеторі моногатарі”.
13. Антологія “Кокін вакашю”...

Читати »

Перелік питань на державний іспит з японської мови

08.06.2020 | 18:02

Походження японської мови та генетичні зв’язки з іншими мовами. Основні типологічні характеристики японської мови
Фонетичні та фонематичні особливості японської мови. Система голосних. Дифтонги.
Система приголосних в японській мові. Особливі приголосні (特殊音).
Склад і мора. Наголос у японській мові.
Вчення про частини мови у японській граматичній традиції.
Структурні види простого речення. Порядок слів у реченні.
Члени речення. Тематичний і рематичний підмет.
Типи складного речення. Сурядний зв’язок.
Складнопідрядні речення з допустовим зв’язком.
Складнопідрядні речення з підрядними умови.
Складнопідрядні речення з підрядними часу.
Складнопідрядні речення з підрядними причини.
Складнопідрядні речення з підрядними протиставними.
Складнопідрядні речення з...

Читати »