Новини Кафедри українського прикладного мовознавства

Засідання підсекції українського прикладного мовознавства Звітної наукової конференції Університету за 2021 рік

03.02.2022 | 19:29

3 лютого 2022 року відбулося засідання підсекції українського прикладного мовознавства Звітної наукової конференції Університету за 2021 рік.
На засіданні заслухали доповіді викладачів та аспірантів кафедри українського прикладного мовознавства. Тематика виступів охоплювала проблеми термінології, історії української мови, лінгводидактики, соціолінгвістики.
Проф. Кочан І.М. окреслила місце та роль термінів у поезії Анатолія Мойсієнка. Терміни, які належать до різних тематичних груп, в поетичному тексті виконують важливу стилістичну функцію. На численних прикладах було видно, як по-особливому вона виявляється в структурі поезій Анатолія Мойсієнка.
Про розвиток українського шкільництва Галичини...

Читати »

Листопадове засідання науково-методичного семінару кафедри українського прикладного мовознавства

01.12.2021 | 14:15

30 листопада відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри. На засіданні були присутні викладачі та студенти філологічного факультету.
Доц. кафедри українського прикладного мовознавства І.М. Збир виступила з доповіддю про особливості навчання студентів на факультеті українознавства в Корейському ун-ті іноземних мов Ханґук.
Виступ супроводжували світлини навчальних корпусів Університету, бібліотеки факультету українознавства. З великим зацікавленням всі учасники засідання слухали інформацію про систему навчання корейських студентів української мови як майбутнього фаху, зокрема специфіку навчальних дисциплін, авторські підручники викладачів факультету українознавства, особливості оцінювання знань студентів.
Зав. кафедри слов’янської...

Читати »

Відбулося чергове засідання наукового семінару на катедрі українського прикладного мовознавства

27.10.2021 | 07:00

26 жовтня 2021 р. на катедрі українського прикладного мовознавства відбулося чергове засідання наукового семінару (керівник – доц. Зоряна Мацюк). Тематика доповідей, запропонована слухачам, стосувалася лінгводидактичних та лексикографічних аспектів професійної компетенції філологів, гуманітаріїв загалом.
Із методичним супроводом і тематичним наповненням дисципліни “Ораторське мистецтво” на історичному факультеті Франкового Університету ознайомив учасників семінару науковець, історик, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, автор та викладач презентованого в доповіді авторського курсу – доц. Василь Кметь.
У доповіді “Риторика для істориків: культурна пам’ять в ораторському...

Читати »

Монографія Оксани Туркевич про становлення терміносистеми методики викладання української мови як іноземної

20.07.2021 | 16:33

Шановні колеги!
Побачила світ  монографія Оксани Туркевич. У виданні висвітлено питання розвитку терміносистеми методики викладання української мови як іноземної. Дослідниця дефініює поняття української як іноземної, української як другої мови, з’ясовує важливі аспекти термінної системи української лінгводидактики (способи творення термінів, унормування, уніфікацію, впорядкування фахової лексики відповідної галузі мовознавства). Цікавим для фахівців є покажчик термінів методики викладання української мови як іноземної, вжитих у дослідженні.

Праця є корисною передусім для термінознавців, викладачів української мови як іноземної, а водночас для мовознавців, усіх, хто навчає української мови.

Туркевич...

Читати »

Вітаємо І.В.Роздольську та М.І.Кухарчишин із присудженням наукових ступенів!

07.07.2021 | 17:54

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29 червня 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року № 420» вченим та випускникам аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка присуджено наукові ступені кандидата наук, доктора наук і доктора філософії.
Колектив філологічного факультету вітає колег із присудженням наукових ступенів:

Ірину Володимирівну Роздольську  – із присудженням наукового ступеня доктора філологічних...

Читати »