СЛИВИНСЬКИЙ Остап

Посада: доцент кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-23-94

Наукові інтереси

Комунікативні аспекти художнього тексту, антропологія літератури, історія польської та болгарської літератур, польсько-український літературний діалог ХХ-ХХІ століть, проблеми перекладознавства.

Курси

Публікації

 1. Йордан Радичков: метафизична тишина или замълчаване? // Българистични проучвания: Материали на V Между­народна научна сесия “Актуални проблеми на българистиката и славистиката” (13 август 1999 г.). – Велико Търново: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – С. 157–162.
 2. Мовчання як іншість. Літературно-антро­по­ло­гічна перспектива // Слово і Час. – 2002. – № 8. – С. 59–68.
 3. Між насолодою та ідентичністю: деякі антропологічні аспекти нарації Йордана Радічкова // Проблеми слов’янознавства. – 2003. – Вип. 53. – С. 103–112.
 4. Проблема мовчазного героя в сучасній болгарській прозі // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія “Філологія”. – 2003. – Вип. 8. – С. 108–111.
 5. Homo Tacens – Homo Alienus. Мовчання в горизонті інтерсуб’єктивності // Іноземна філологія: Український науковий збірник. – 2003. – Вип. 114. – C. 14–21.
 6. Між насолодою та ідентичністю. Наративні стратегії Йордана Радічкова // Vivat Academia: Матеріали І Все­української наукової конференції молодих учених-філологів (Львів, 25–26 квітня 2001 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – C. 297–300.
 7. Milczenie jako Inność // Przegląd Humanistyczny. – 2004.– № 2(383). – S. 53–63.
 8. Мовчання як відчуження. Аутсайдер та парасоціальна особистість у сучасній болгарській прозі // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. Вип. XIV / Ред. кол.: Я. О. Поліщук та ін. – Рівне: Перспектива, 2005. – С. 138–149.
 9. Розмови з постапокаліптичними ангелами // Критика. – 2006. – № 3 (101). – С. 31–33.
 10. Незакінчений проект // Гнатюк О. Польсько-український діалог: часопис «Kultura» та його спадщина. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2007. – С. 57–61.
 11. Найновіша польська література в українських перекладах: тенденції та перспективи // Бруно Шульц і культура Пограниччя. Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / Наук. ред.: В. Меньок. – Дрогобич, 2007. – С. 230–239.
 12. Самопоглъщането на текста. Българският постмодернизъм в светлината на новата концепция за неизразимото // Литературен вестник. – 2008. – № 4. – С. 9–10.
 13. Мовчання як ієрогліф: до проблеми жанрово-наративної гри у прозі болгарських неомодерністів // Проблеми слов’янознавства. – 2008. – Вип. 57. – С. 153–160.
 14. Готові слова для готових речей // Критика. – 2009. – № 5-6. – С. 29–31.
 15. Źródła i metamorfozy poetyki personizmu: szkoła nowojorska – polski o’haryzm – poezja ukraińska XXI wieku // Postscriptum Polonistyczne. – 2009. – Nr 1 (3). – S. 19–30.
 16. Джерела й метаморфози поетики персонізму: Нью-Йоркська школа – польський «о’гаризм» – українська поезія ранніх 2000-х // Слово і Час. – 2009. – № 10. – С. 39–49.
 17. Між паломництвом і втечею: подорож у романах Ольґи Токарчук // ЛітАкцент. Альманах. – Вип. 2 (4). – Київ: Темпора, 2010. – С. 557–560.
 18. Literatura Ludowa: Dwumiesięcznik naukowo-literacki. – 2007. – №1, 2, 3, 4-5, 6 (51): Огляд // Міфологія і фольклор. – 2010. – №1 (5). – С. 111–116.

Переклади: 

 1. Ніколчина, Міґлена. Фемінізм у любовному ракурсі // Ї. – 2000. – № 17. – С. 44–54.
 2. Котинська, Катажина. Львів, не зовсім реальний // Критика. – 2002. – № 7-8. – С. 18–20.
 3. Яновський, Мацєй. Лемберґ 1916 – Львів 2002 // Критика. – 2002. – № 7-8. – С. 21–24.
 4. Гнатюк, Оля. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. – Київ: Критика, 2005. – 528 с. (спільно з А. Бондарем).
 5. Гнатюк, Оля. Спокушування Україною // Критика. – 2006. – № 3. – С. 22–23.

Біографія

Народився 14 жовтня 1978 року у Львові.

2000 року закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Упродовж 2000–2004 років навчався в аспірантурі при кафедрі слов’янської філології.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60-90-х років ХХ століття)».

 

Читає курси:

 • Історія польської літератури (романтизм, міжвоєнне двадцятиліття);
 • Постмодернізм у польській літературі;
 • Основні тенденції сучасної польської літератури;
 • Пропедевтичний курс історії польської літератури;
 • Сучасна польська мова (для факультету міжнародних відносин);
 • Теорія та практика перекладу (для студентів польської філології);
 • Актуальні проблеми перекладознавства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!