The Academic Council

The Academic Council

Head of the Academic Council Associate Professor Roman KROKHMALNYI
Deputy Head of the Academic Council Professor Floriy Batsevych
Secretary of the Academic Council Associate Professor Uliana Dobosevych
Members of the Academic Council Professors: Yaroslav Harasym,

Mykhailo Hnatiuk,

Vasyl Ivashkiv,

Mykola Ilnytskyi,

Iryna Kochan,

Alla Kravchuk,

Bohdana Krysa,

Halyna Matsiuk,

Volodymyr Pratsovytyi

Associate Professors: Liuboslava Asiyiv,

Zoriana Hiletska,

Zoriana Huk,

Іhor Hunchyk,

Uliana Dobosevych,

Oresta Zaburanna,

Zoriana Kupchynska,

Halyna Kutnia,

Andriy Matskevych,

Zoriana Matsiuk,

Volodymyr Mykytiuk,

Ostap Slyvynskyi,

Olha Soroka,

Marta Stelmakh,

Oksana Turkevych,

Uliana Fedoriv

Students: Marta Dyka,

Olha Polytska,

Liubomyr Lesonin,

Anastasiia Voichuk,

Kateryna Zatula,

YuliiaVaskiv,

Solomiia-Anna Kuchma