Вибіркові дисципліни циклу професійної та практичної підготовки ОП “Літературна творчість” другого (магістерського) рівня

Вибіркова дисципліна 1

Вибіркова дисципліна 2

Вибіркова дисципліна 3

Вибіркова дисципліна 4

Вибіркова дисципліна 5

Вибіркова дисципліна 6