Навчальний план (спеціалізація: Фольклористика)

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.09 “Фольклористика”

Не знайдено жодного навчального курсу.