Міжнародна щорічна конференція "Міжнародний славістичний колоквіум"

Дата проведення: 26–27.05.2016
Організатор: Кафедра слов'янської філології ім. проф. Іларіона Свєнціцького, Інститут славістики
Місце проведення: ЛНУ імені Івана Франка

Міжнародний славістичний колоквіум проводиться щорічно з 1992 р. Інститутом славістики Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – ЛНУ) на відзначення пам’яті слов’янських першопросвітників – рівноапостольних Кирила і Мефодія. Чотири перші зібрання (1992–1995) мали назву “Славістичні наукові читання”. У 1996 р. форум було переіменовано на “Міжнародний славістичний колоквіум”. Двічі – у 1995 і 1996 рр. – колоквіуми забезпечувалися фінансовою підтримкою Міжнародного фонду “Відродження”. Надалі регулярно проводяться завдяки ентузіазму львівських славістів за сприяння керівництва ЛНУ.

Поряд з українськими вченими у колоквіумах беруть участь і зарубіжні науковці, зокрема з Польщі, Сербії, Болгарії, Чехії, Росії, Хорватії, Білорусі, Німеччини та інших країн. З часу заснування відбулося 23 зібрання.

На колоквіумі розглядається низка питань, в обговоренні яких зацікавлені присутні науковці (на їх прохання до програми включаються запропоновані ними теми). З огляду на комплексний характер слов’янознавства, науковий захід має міждисциплінарний характер, а тематика доповідей стосується різноманітних аспектів мовознавства, літера­турознавства, фольклористики, історії, етнографії та інших дисциплін. Особлива увага приділяється кирило-мефодіані, міжслов’янським зв’язкам та історії славістики. У ході обговорення допо­відей відбувається творчий обмін думками, найновішою інформацією у галузі славістики, налагоджуються особисті контакти між ученими.

Найцікавіші матеріали, заслухані та обговорені на колоквіумі, публікуються у збірнику “Проблеми слов’янознавства” та в інших наукових виданнях. Участь у колоквіумах науковців, особливо початківців, сприяє підвищенню їх фахового рівня.