Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціолінгівстики у 2019-2020 навчальному році за результатами першого етапу ІІ туру

Дата проведення: 18–30.04.2020
Організатор: Філологічний факультет

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України №239 від 25 березня 2020 року), листів Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 11 березня 2020 року та № 22.1/10-778 від 31 березня 2020 року галузева конкурсна комісія вирішила підвести підсумки Конкурсу за результатами першого етапу ІІ туру, переможців Конкурсу нагородити дипломами І-ІІІ ступенів та відзначити в номінації «За оригінальність ідеї»  авторів наукових робіт.

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціолінгвістики і бажаємо нових наукових результатів!

 

Інформаційне повідомлення

Переможці

Диплом І ступеня,

ІІ ступеня,

ІІІ ступеня

Прізвище, ім’я, по батькові студента Прізвище, ім’я,

по батькові, посада наукового керівника

Найменування закладу вищої освіти
Диплом І ступеня Копитко Юлія Володимирівна

 

Шифр «Незалежність»

Мацюк Галина Петрівна, д.ф.н., проф., професор кафедри загального мовознавства Львівський національний університет імені Івана Франка
Диплом ІІ ступеня Бобак Наталія Вікторівна

 

Шифр «Традиція»

Мацюк Галина Петрівна, д.ф.н., проф., професор кафедри загального мовознавства Львівський національний університет імені Івана Франка
Диплом ІІІ ступеня Коваленко Альона Ярославівна

 

Шифр «Феєрія»

Єгорова Олеся Іванівна, к.ф.н., доцент Сумський державний університет
 

Автори робіт, нагороджені відзнакою  у номінації  «За оригінальність ідеї»

 

За оригінальність ідеї Мозалевська Ольга Віталіївна

 

Шифр «Гендер, віртуальний дискурс»

Гутнікова Алла Володимирівна, к.ф.н., доц., доцент кафедри німецької та французької філології Маріупольський державний університет
За оригінальність ідеї Лепка Діана Михайлівна

 

Шифр «Меми»

Ющак Вікторія Миколаївна, к.ф.н., старший викладач кафедри англійської філології Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
За оригінальність ідеї Левкович Діана Олександрівна

 

Шифр «Смолоскип»

Кобякова Ірина Карпівна, к.ф.н, проф., завідувач кафедри германської філології Сумський державний університет
За оригінальність ідеї Кадочнікова Діана Андріївна

 

Шифр «Успішна комунікація»

Галаур Світлана Петрівна, к.ф.н., доц., доцент кафедри української мови Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
За оригінальність ідеї Фісун Дар’я Олександрівна

 

Шифр «Ukrainian_Realia»

Сафонова Наталія Анатоліївна, к.ф.н., доц., доцент кафедри англійської філології Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Склад галузевої комісії

Гладишевський Р.Є., доктор хім. наук, професор, проректор із наукової роботи ЛНУ імені Івана Франка (Голова комісії);

Васильєва Л.П., доктор філол. наук, професор кафедри слов’янської філології ЛНУ імені Івана Франка;

Дуда Л.Є , канд. філол наук,  доцент кафедри прикладного українського мовознавства Львівського національного уніеврситету імені Івана Франка

Мацюк Г.П., доктор філол. наук, професор кафедри загального мовознавства ЛНУ імені Івана Франка;

Галас А.С, асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка;

Ганжа  А.Ю., канд. філол. наук, старший  науковий співробітник  відділу культури мови, стилістики та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України (за згодою);

Гавриш М. М., канд. філол. наук, доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету (за згодою);

Голубовська І.О., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоеліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою).

Григорук С.І., канд. філол. наук, доцент кафедри загального мовознавства ЛНУ імені Івана Франка (відповідальний секретар);

Ковтюх С.Л., канд. філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови Центральноукраїнського  державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (за згодою);

Пелехата О.М., канд. філол. наук, доцент кафедри слов’янських мов Прикарпатського національного університету імені  Василя Стефаника (за згодою);

Ригованова В.А., канд. філол. наук, доцент кафедри іноземної мови та соціально-гуманітарних дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності і права НУ ОЮА (за згодою);

Соколова С.О., доктор філол. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу культури мови, стилістики та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України (за згодою);

Трумко О.М., канд. філол. наук,  науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (за згодою);

Шмігер Т.В.- канд. філол. наук, доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.

Склад апеляційної комісії

Горда О.М.- канд. філол. наук,  науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (за згодою);

Купчинська З. О. –доктор філологічних наук, доцент, кафедра української мови імені І. Ковалика, ЛНУ імені Івана Франка (за згодою);

Пальчевська О. С.-канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов та перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (за згодою).