Міжнародна конференція "Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ"

Дата проведення: 22–23.11.2018
Організатор: Львівський національний університет імені Івана Франка. Філологічний факультет. Факультет міжнародних відносин. Центр міжнародної безпеки та партнерства. Львівська обласна державна адміністрація
Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів, вул. Університетська, 1)

Шановні пані й панове, дорогі колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у II Міжнародній конференції – Львів 2018 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ», яка відбудеться 22–23 листопада 2018 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Львів, вул. Університетська, 1).

Цей форум є продовженням щорічних Всеукраїнських соціолінгвістичних семінарів (2004–2015) та I Міжнародної конференції – Львів 2016 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ».

Наукові зібрання в 2015–2016 років проведено за сприяння Центру інформації і документації НАТО в Україні.

Мета Конференції 2018 року – обговорити широке коло питань, пов’язаних із роллю мови в сучасних суспільних процесах в Україні та інших державах, посприяти обміну досвідом, напрацюванню нових ідей та рекомендацій для реалізації Стратегії національної безпеки України.

Теми для обговорення:

 1. Мова і суспільство: міждисциплінарний аналіз, напрями дослідження в соціолінгвістиці.
 2. Взаємодія мова – національна безпека. Теоретичні та прикладні аспекти аналізу.
 3. Міждержавна комунікація і гібридні загрози.
 4. Мова та ідентичність, мова та ідеологія, мова і культура.
 5. Взаємодія мова – політика як мовна політика і мова політики. Політична комунікація.
 6. Мовна ситуація: статус і функції мов, ставлення носіїв, дії влади.
 7. Лінгвістичний ландшафт як маркер суспільства та влади.
 8. Мова і освіта, церква, бізнес, охорона здоров’я, армія, сім’я та ін.
 9. Міжособистісна комунікація, комунікація між різними соціальними групами ( у матеріалах соціологічних опитувань, дискурсі традиційних ЗМІ та соціальних медіа, художньому дискурсі та ін.).
 10. Мова, громадська думка, пропаганда: історія, сьогодення.
 11. Мова і міграційна політика.
 12. Теорія і практика викладання дисциплін соціолінгвістики.
 13. Безпековий вимір гуманітарної освіти та його соціолінгвістичні маркери.

Тези доповідей (не більше 300 слів) просимо надсилати до 20 жовтня 2018 року на електронну адресу Оргкомітету конференції: sociolinguistics.lviv@gmail.com Світлані Винниченко, контактний телефон: 096 279 2681. Повідомлення про прийняття тез надійде не пізніше 25 жовтня. Тези будуть опубліковані до початку конференції в Матеріалах II Між­на­родної конференції – Львів 2018 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ».

Тексти статей просимо надіслати до 30 листопада 2018 року на електронну адресу Оргкомітету конференції: sociolinguistics.lviv@gmail.com Світлані Винниченко. Публікації учасників вийдуть: а) у черговому випуску збірника «Мова і суспільство» за 2018 і 2019 роки (збірник з 2015 року індексований у науко­метричній базі Index Copernicus); б) у Віснику Львівського університету. Серія міжнародні відносини за 2018-2019 роки.

Мови виступів – українська, англійська.

Мови публікацій (тези, статті): українська, англійська.